Quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh khánh thành công trình nước sạch tự chảy bản khe cát

Sau gần 15 ngày thi công, vừa qua, Quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh phối hợp Hội liên hiệp phụ nữ huyện Quảng Ninh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Sơn đã tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng công trình nước sạch cho bà con dân tộc Vân Kiều bản khe Cát.
Công trình nước sạch tự chảy này được thiết kế, xây dựng theo kinh nghiêm của người dân bản địa, với tổng chiều dài đường ống trên 2,5 km. Ngoài việc thi công lắp đặt, đấu nối đường ống, bà con Nhân dân bản Khe Cát còn tiến hành đổ bê tông chặn dòng tạo đập dâng để dẫn nước. Tổng kinh phí xây dựng trên 100 triệu đồng, do Quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh kêu gọi Hội từ thiện, từ bi chùa Việt Nam-Texas Hoa Kỳ tài trợ. Công trình xây dựng hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng, góp phần đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho 86 hộ gia đình trong bản.
 Như vây, đến nay, với sự nổ lực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các ban, ngành, đoàn thể, các bản đồng bào dân tộc Vân Kiều xã Trường Sơn đã được sử dụng nước sạch tự chảy trong sinh hoạt hàng ngày.

Tác giả bài viết: BBT-RDPR

Nguồn tin: quangninh.quangbinh.gov.vn