Banner tiếng Việt
Vietnamese English
Hội thảo “Lập kế hoạch nâng cao năng lực chi hội nuôi trồng thủy sản về phát triển nghề nuôi trên cát”

Hội thảo “Lập kế hoạch nâng cao năng lực chi hội nuôi trồng thủy sản về phát triển nghề nuôi trên cát”

Dự án “Thúc đẩy chuỗi giá trị nuôi tôm” giai đoạn 2014-2015 do Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh(RDPR) thực hiện theo Quyết định phê duyệt số 3721/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Bình. Nhằm hỗ trợ củng cố...

Xem tiếp...

.

Dự án “Thúc đẩy chuỗi giá trị nuôi tôm” giai đoạn 2014-2015 do Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh(RDPR) thực hiện theo Quyết định phê duyệt số 3721/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm...

.

Dự án “ Hỗ trợ tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất rừng cho đồng bào nghèo dân tộc Vân Kiều tại huyện Quảng Ninh” do Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo (RDPR) thực hiện với sự tài...

.

Nhằm mục tiêu thành lập một mạng lưới xã hội nghề nghiệp tự nguyện cho các doanh nghiệp, tổ chức có cùng tâm huyết trong lĩnh vực cộng đồng, tài chính vi mô, phát triển các chuỗi giá trị cho các sản...

Tính nhân văn của một Dự án

Đăng lúc: 22-04-2013 02:48:00 PM - Đã xem: 990

Dự án “Tăng thu nhập cho hộ gia đình và điều kiện luyện tập tại nhà cho trẻ khuyết tật nghèo” do Quỹ Phát triển nông thôn và giảm nghèo phối hợp với Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ khuyết tật Hiền...

Đảm bảo quyền và lợi ích cho người dân vùng trồng rừng

Đăng lúc: 13-08-2015 08:45:00 AM - Đã xem: 385

Sự tham gia của người dân đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các chương trình lâm nghiệp và quá trình xây dựng và triển khai REDD+. Tuy nhiên,...

RDPR hỗ trợ cho vay vốn xã Trường Xuân

Đăng lúc: 23-04-2014 10:18:00 AM - Đã xem: 836

.

RDPR hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế cho người dân xã Trường Xuân thông qua Hội Nông dân xã.

Cứu trợ lũ lụt tại xã Trường Xuân

Vừa qua, Tổ chức mạng lưới sông ngòi Việt Nam phối hợp với Quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh tổ chức trao hàng cứu trợ lũ lụt cho Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật...

 

Kết nối cộng đồng

Videos