Banner tiếng Việt
Vietnamese English
Tập huấn Kiến thức và Kỹ năng bảo vệ rừng cho Thanh niên và Phụ nữ

Tập huấn Kiến thức và Kỹ năng bảo vệ rừng cho Thanh niên và Phụ nữ

Trong hai ngày 21 và 22/11/2016, Quỹ Phát triển nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh đã tổ chức khóa tập huấn Kiến thức và Kỹ năng bảo vệ rừng cho Thanh niên và Phụ nữ xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Xem tiếp...

.

Dự án “Thúc đẩy chuỗi giá trị nuôi tôm” giai đoạn 2014-2015 do Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh(RDPR) thực hiện theo Quyết định phê duyệt số 3721/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm...

.

Dự án “ Hỗ trợ tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất rừng cho đồng bào nghèo dân tộc Vân Kiều tại huyện Quảng Ninh” do Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo (RDPR) thực hiện với sự tài...

.

Nhằm mục tiêu thành lập một mạng lưới xã hội nghề nghiệp tự nguyện cho các doanh nghiệp, tổ chức có cùng tâm huyết trong lĩnh vực cộng đồng, tài chính vi mô, phát triển các chuỗi giá trị cho các sản...

Tính nhân văn của một Dự án

Đăng lúc: 22-04-2013 02:48:00 PM - Đã xem: 2197

Dự án “Tăng thu nhập cho hộ gia đình và điều kiện luyện tập tại nhà cho trẻ khuyết tật nghèo” do Quỹ Phát triển nông thôn và giảm nghèo phối hợp với Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ khuyết tật Hiền...

.

Trong hai ngày 21 và 22/11/2016, Quỹ Phát triển nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh đã tổ chức khóa tập huấn Kiến thức và Kỹ năng bảo vệ rừng cho Thanh niên và Phụ nữ xã Trường Sơn, huyện Quảng...

RDPR hỗ trợ cho vay vốn xã Trường Xuân

Đăng lúc: 23-04-2014 10:18:00 AM - Đã xem: 2083

.

RDPR hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế cho người dân xã Trường Xuân thông qua Hội Nông dân xã.

 

Kết nối cộng đồng

Videos