Banner tiếng Việt
Vietnamese English
Tập huấn kỹ năng tiếp xúc và vận động pháp luật hiệu quả với cộng đồng dân tộc cho tư vấn viên và luật sư.

Tập huấn kỹ năng tiếp xúc và vận động pháp luật hiệu quả với cộng đồng dân tộc cho tư vấn viên và luật sư.

Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 10, Quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh (RDPR) phối hợp cùng văn phòng Luật sư Quảng Bình và văn phòng Luật sư Hồ Lý Hải tổ chức khóa tập huấn kỹ năng tiếp xúc và vận động pháp luật hiệu quả với cộng...

Xem tiếp...

(Quang Binh Portal) - Ngày 07/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 676/QĐ-UBND về việc phê duyệt, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài Dự án Chuyển giao công nghệ kỹ thuật trồng nấm cho...

Họp đánh giá nhóm tín dụng

Quỹ RDPR xây dựng chiến lược giai đoạn mới phát triển Chương trình tài chính vi mô. Một chương trình hỗ trợ cho người nghèo và với nhiều kinh nghiệm thực hiện hiệu quả của RDPR đối với cộng đồng.

RDPR nhận chứng nhận tổ chức đạt Minh bạch – Trách nhiệm giải trình

Vừa qua, Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh (RDPR) được Chứng nhận “Tổ chức thực hành tốt Minh bạch và Trách nhiệm giải trình” tại sự kiện “Đối tác CSOs vì hiệu quả phát triển” do...

Phụ nữ Quảng Ninh trao 20 con bò giống cho hộ nghèo

Đăng lúc: 17-10-2019 01:57:00 PM - Đã xem: 10

Phụ nữ Quảng Ninh trao 20 con bò giống cho hộ nghèo

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930-20/10/2019, ngày 13/10, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quảng Ninh phối hợp với Quỹ phát triển...

.

Dự án “Thúc đẩy chuỗi giá trị nuôi tôm” giai đoạn 2014-2015 do Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh(RDPR) thực hiện theo Quyết định phê duyệt số 3721/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm...

.

Dự án “ Hỗ trợ tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất rừng cho đồng bào nghèo dân tộc Vân Kiều tại huyện Quảng Ninh” do Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo (RDPR) thực hiện với sự tài...

Trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy tiếp cận công lý về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cùng cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình”, trong 2 ngày...

 

Kết nối cộng đồng

Videos