Banner tiếng Việt
Vietnamese English
Đoàn cán bộ và đối tác Oxfam quốc tế tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác quản lý sử dụng đất rừng tại xã miền núi Trường sơn

Đoàn cán bộ và đối tác Oxfam quốc tế tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác quản lý sử dụng đất rừng tại xã miền núi Trường sơn

(Quang Binh Portal) - Vừa qua, đoàn cán bộ và đối tác Oxfam quốc tế gồm 24 thành viên đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ ở các châu lục đã tổ chức tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác quản lý, sử dụng đất rừng và rừng tại xã miền núi...

Xem tiếp...

(Quang Binh Portal) - Ngày 07/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 676/QĐ-UBND về việc phê duyệt, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài Dự án Chuyển giao công nghệ kỹ thuật trồng nấm cho...

Họp đánh giá nhóm tín dụng

Quỹ RDPR xây dựng chiến lược giai đoạn mới phát triển Chương trình tài chính vi mô. Một chương trình hỗ trợ cho người nghèo và với nhiều kinh nghiệm thực hiện hiệu quả của RDPR đối với cộng đồng.

RDPR nhận chứng nhận tổ chức đạt Minh bạch – Trách nhiệm giải trình

Vừa qua, Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh (RDPR) được Chứng nhận “Tổ chức thực hành tốt Minh bạch và Trách nhiệm giải trình” tại sự kiện “Đối tác CSOs vì hiệu quả phát triển” do...

.

Quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh phối hợp với UBND xã Trường Sơn vừa tổ chức hội thảo tổng kết tiểu dự án “Tăng thu nhập và trao quyền cho phụ nữ dân tộc Vân Kiều thông qua mô...

.

Trong hai ngày 21 và 22/11/2016, Quỹ Phát triển nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh đã tổ chức khóa tập huấn Kiến thức và Kỹ năng bảo vệ rừng cho Thanh niên và Phụ nữ xã Trường Sơn, huyện Quảng...

.

Dự án “Thúc đẩy chuỗi giá trị nuôi tôm” giai đoạn 2014-2015 do Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh(RDPR) thực hiện theo Quyết định phê duyệt số 3721/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm...

.

Dự án “ Hỗ trợ tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất rừng cho đồng bào nghèo dân tộc Vân Kiều tại huyện Quảng Ninh” do Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo (RDPR) thực hiện với sự tài...

 

Kết nối cộng đồng

Videos