Banner tiếng Việt
Vietnamese English
Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh (RDPR) là một tổ chức hoạt động từ thiện xã hội, phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân do Uỷ ban Nhân dân huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình ra Quyết định thành lập.
RDPR là tổ chức Phi chính phủ địa phương đầu tiên được thành lập tại tỉnh Quảng Bình, và phát triển từ dự án RDSC Quảng Bình với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giảm nghèo và phát triển cộng đồng, đặc biệt đối với cộng đồng dân tộc thiểu số.
 

Kết nối cộng đồng

Videos