Banner tiếng Việt
Vietnamese English
TT Tên sự kiện, hội thảo Thời gian, địa điểm Nội dung chính Đơn vị đồng tổ chức Nhà tài trợ
1 Hội thảo“ Tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng về sửa đổi Luật đất đai sửa đổi tại tỉnh Quảng Bình”
 
25/1/2013 tại Hội trường Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
 • Thu thập  thông tin về thực trạng quản lý và sử dụng đất
 • Đề xuất  điều chỉnh, bổ sung quy định có liên quan.
   
 • Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
 • Trung tâm Nghiên cứu kiến thức bản địa và nghiên cứu
Tổ chức Oxfam
2 Hội thảo Chia sẻ giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất bền vững cho cộng đồng dân tộc miền núi tại huyện Quảng Ninh” 23/11/2012 tại Hội trường UBND huyện Quảng Ninh
 • Chia sẻ phương pháp tiếp cận và các mô hình khuyến nông, khuyến lâm thành  công tại vùng dân tộc miền núi.
 • Đề xuất giải pháp hỗ "trợ chính sách khuyến nông khuyến lâm cho người nghèo, dân tộc thiểu số tại hai xã miền núi huyện Quảng Ninh.

 
 • Trạm khuyến nông huyện Quảng Ninh
Tổ chức ICCO
 3 RDPR được UBND tỉnh tặng bằng khen 20/8/2012 tại UBND tỉnh Quảng Bình RDPR và Giám đốc RDPR được UBND tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen vì “thành tích xuất xắc trong việc huy động viện trợ và triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa phương”    
 4 Hội thảo Tổng kết 3 năm dự án”Tăng cường hiệu quả tiếp cận chính sách nông nghiệp, lâm nghiệp cho đồng bào nghèo dân tộc Vân Kiều” 29/06/2012 tại Hội trường UBND huyện Quảng Ninh
 • Đánh giá kết quả hoạt động dự án về tiếp cận chính sách, tạo thu nhập và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
 • Chia sẻ các bài học kinh nghiệm thực hiện
  Tổ chức ICCO
 5 Thực trạng và giải pháp về quản lý sử dụng đất rừng giữa lâm trường quốc doanh và người dân địa phương 15/5/2012 tại Nhà khách La Thành – TP Hà Nội
 • Chia sẻ thực trạng về quản lý, sử dụng đất rừng giữa LTQD với người dân địa phương và những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện Nghị định 200/2004/NĐ-CP
 • Cung cấp thông tin thực tiễn và đề xuất giải pháp điều chỉnh chính sách và
 • Tổ chức CODE
 • Tổ chức CIRUM
 • Tổ chức CRD
Tổ chức ICCO
 6 Ngài Allaster Cox –Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Úc tới thăm dự án RDPR
 
5/4/2012 tại Văn phòng RDPR, TT Phục hồi chức năng TKT Hiền Ninh Ngài Đại sứ quán Úc thăm dự án “Cung cấp thiết bị phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật” do RDPR thực hiện từ tháng 10 năm 2009 do Đại sứ quán Úc tài trợ.    

 

Kết nối cộng đồng

Videos