Banner tiếng Việt
Vietnamese English
Họp đánh giá nhóm tín dụng

Quỹ RDPR xây dựng chiến lược giai đoạn mới phát triển Chương trình tài chính vi mô

Quỹ RDPR xây dựng chiến lược giai đoạn mới phát triển Chương trình tài chính vi mô. Một chương trình hỗ trợ cho người nghèo và với nhiều kinh nghiệm thực hiện hiệu quả của RDPR đối với cộng đồng.

Đăng lúc: 16-05-2017 07:44:00 AM | Đã xem: 2382 | Chuyên mục: Tài chính vi mô
.

RDPR hỗ trợ cho vay vốn xã Trường Xuân

RDPR hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế cho người dân xã Trường Xuân thông qua Hội Nông dân xã.

Đăng lúc: 23-04-2014 10:18:00 AM | Đã xem: 4697 | Chuyên mục: Tài chính vi mô
Một số chị trong nhóm quay vòng vốn sản xuất chổi đót

Hiệu quả nhóm quay vòng vốn sản xuất chổi đót của phụ nữ dân tộc Vân Kiều tại xã Trường Xuân

Trường Xuân và Trường Sơn là hai xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, với số dân là người dân tộc Vân Kiều chiếm đến 67% tại Trường Sơn và 28% tại xã Trường Xuân. Tỷ lệ hộ nghèo tại hai xã chiếm trên 50% dân số, trong đó chủ yếu hộ nghèo là hộ dân tộc Vân Kiều. Nhằm hỗ trợ cho người dân tộc Vân Kiều ở 2 xã miền núi này có điều kiện phát triển kinh tế, Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh(RDPR) đã thành lập nhiều nhóm quay vòng vốn hỗ trợ sản xuất tới tận các thôn bản.

Đăng lúc: 23-04-2013 02:43:00 PM | Đã xem: 5441 | Chuyên mục: Tài chính vi mô

RDPR thành lập nhóm tín dụng tiết kiệm

Được sự hỗ trợ của Quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh, từ năm 2005, bản Khe Ngang, xã miền núi Trường Xuân đã thành lập được nhóm tín dụng tiết kiệm và hoạt động có hiệu quả.

Đăng lúc: 09-12-2012 01:39:00 PM | Đã xem: 3786 | Chuyên mục: Tài chính vi mô
 

Kết nối cộng đồng

Videos