Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Tiếp nhận Dự án Chuyển giao công nghệ kỹ thuật trồng nấm cho cộng đồng nghèo dân tộc thiểu số miền núi do Đại sứ quán Úc tài trợ

(Quang Binh Portal) - Ngày 07/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 676/QĐ-UBND về việc phê duyệt, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài Dự án Chuyển giao công nghệ kỹ thuật trồng nấm cho cộng đồng nghèo dân tộc thiểu số miền núi do Đại sứ quán Úc tài trợ.

Đăng lúc: 26-04-2018 08:22:00 AM | Đã xem: 1586 | Chuyên mục: Huy động tài trợ
Đăng lúc: 25-07-2014 08:27:00 AM | Đã xem: 3923 | Chuyên mục: Huy động tài trợ
 

Kết nối cộng đồng

Videos