Banner tiếng Việt
Vietnamese English
.

Quỹ Phát triển nông thôn và giảm nghèo Quảng Ninh tổng kết mô hình phục hồi và khai thác bền vững cây đót tại Bản Khe Cát

Quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh phối hợp với UBND xã Trường Sơn vừa tổ chức hội thảo tổng kết tiểu dự án “Tăng thu nhập và trao quyền cho phụ nữ dân tộc Vân Kiều thông qua mô hình phục hồi và khai thác bền vững cây đót tại bản Khe Cát, xã Trường Sơn,”.

Đăng lúc: 25-04-2018 09:16:00 PM | Đã xem: 21 | Chuyên mục: Hỗ trợ phát triển sinh kế
.

Cây Đót giúp thoát nghèo

Bà con người Vân Kiều ở bản Khe Cát, xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) vừa trải qua một cái Tết sung túc hơn. Đặc biệt, mùa giáp hạt này dân bản không lo đói nhờ số tiền thu được từ mô hình trồng đót trên đất rừng vừa được Nhà nước giao...

Đăng lúc: 25-04-2018 09:09:00 PM | Đã xem: 9 | Chuyên mục: Hỗ trợ phát triển sinh kế

Tính nhân văn của một Dự án

Dự án “Tăng thu nhập cho hộ gia đình và điều kiện luyện tập tại nhà cho trẻ khuyết tật nghèo” do Quỹ Phát triển nông thôn và giảm nghèo phối hợp với Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ khuyết tật Hiền Ninh thực hiện. Từ Dự án này, nhiều hộ gia đình có trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã vươn lên phát triển kinh tế cải thiện đời sống hàng ngày.

Đăng lúc: 22-04-2013 03:48:00 AM | Đã xem: 2840 | Chuyên mục: Hỗ trợ phát triển sinh kế

Quỹ PTNT và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh tổng kết dự án tăng thu nhập cho gia đình trẻ em khuyết tật

Ngày 20/7/2012, Quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Tăng thu nhập cho hộ gia đình và điều kiện luyện tập tại nhà cho trẻ khuyết tật nghèo huyện Quảng Ninh.

Đăng lúc: 21-04-2013 11:29:00 PM | Đã xem: 3063 | Chuyên mục: Hỗ trợ phát triển sinh kế

Hiệu quả mô hình canh tác trên đất dốc ở Vân Kiều

Năm 2011, Quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh tiếp tục hỗ trợ 29 hộ gia đình chủ yếu là người đồng bào dân tộc Vân Kiều ở các bản Khe Ngang, Hang Chuồn, Trường Nam và Lâm Ninh xây dựng mô hình trồng chuối lùn, sắn dây và trồng nghệ trên đất dốc.

Đăng lúc: 21-04-2013 10:19:00 PM | Đã xem: 3003 | Chuyên mục: Hỗ trợ phát triển sinh kế

Hội thảo tổng kết mô hình chăn nuôi lợn sinh sản cho người dân tộc Vân Kiều xã Trường Xuân

Năm 2011 Quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh phối hợp với trạm khuyến nông huyện Quảng Ninh triển khai mô hình chăn nuôi lợn sinh sản tại bản Khe Ngang, Khe Dây và bản Lâm Ninh xã Trường Xuân. Sau 11 tháng thực hiện, mô hình đã thu được kết quả khả quan. Nhằm đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm từ mô hình và khuyến cáo cho cộng đồng nhân rộng, vào ngày 12 tháng 4 năm 2012 Trạm khuyến nông huyện Quảng Ninh là đơn vị tư vấn thực hiện mô hình phối hợp với Ban phát triển xã Trường Xuân đã tổ chức hội thảo đánh giá tổng kết mô hình này.

Đăng lúc: 21-04-2013 10:17:00 PM | Đã xem: 1148 | Chuyên mục: Hỗ trợ phát triển sinh kế

​Hiệu quả bước đầu từ mô hình sinh kế hộ gia đình trẻ em khuyết tật huyện Quảng Ninh

Dự án Sáng kiến sinh kế cho người Khuyết tật do Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh (RDPR) thực hiện tại xã Duy Ninh, Hiền Ninh, An Ninh, Tân Ninh, Gia Ninh và Xuân Ninh được tài trợ bởi Viện Nghiên cứu Xã Hội (ISS) và Quỹ FORD. Mục đích chính của dự án là cải thiện cuộc sống, nâng cao khả năng hoà nhập cộng đồng cho trẻ khuyết tật nghèo huyện Quảng Ninh

Đăng lúc: 21-04-2013 10:14:00 PM | Đã xem: 935 | Chuyên mục: Hỗ trợ phát triển sinh kế

Sinh hoạt Nhóm sở thích chăn nuôi lợn thịt

Ngày 19 tháng 11 năm 2011, Quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ nhóm sở thích chăn nuôi lợn thịt tại bản Lâm Ninh xã Trường Xuân. Buổi sinh hoạt nhằm mục đích trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn trong cuộc sống và sản xuất kinh doanh.

Đăng lúc: 21-04-2013 10:11:00 PM | Đã xem: 1137 | Chuyên mục: Hỗ trợ phát triển sinh kế

Mô hình sinh kế cộng đồng góp phần xóa đói giảm nghèo dân tộc Vân Kiều

Với phương thức “Cầm tay chỉ việc”, từ ngày thành lập (tháng 10/2003) đến nay, Quỹ Phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào dân tộc Vân Kiều thực hiện mô hình phát triển kinh tế, nâng cao kỹ năng sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng các mô hình phát triển bền vững, góp phần cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc.

Đăng lúc: 21-04-2013 10:07:00 PM | Đã xem: 1201 | Chuyên mục: Hỗ trợ phát triển sinh kế
 

Kết nối cộng đồng

Videos