Banner tiếng Việt
Vietnamese English
Truyền thông 2 photos | 1445 view

Hội thi tìm hiểu PL DCCS cấp xã

Hội thi tìm hiểu PL DCCS cấp huyện
Hội thảo – tập huấn 4 photos | 1385 view

Hội nghị triển khai hoạt động nhóm NDNC.jpg

Hội thảo chia sẻ giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất cho cộng đồng

Hội thảo thực hiện chính sách phát triển và bảo vệ rừng

Hội thảo tổng hợp kết quả tham vấn và dự thảo Luật đất đai sửa đổi tỉnh Quảng Bình
Bảo vệ môi trường 3 photos | 1332 view

Cải tạo hệ thống nước sinh hoạt

Cộng đồng tham gia vệ sinh thôn bản

Dự án tăng cường sự tham gia thực hiện kế hoạch phát triển rừng
Sự kiện 2 photos | 1394 view

Đại sứ quán Úc thăm RDPR

Đại sứ quán Úc - Ông Hugh Borrowman đến thăm công trình dự án RDPR
Mô hình quản lý rừng 0 photos | 1365 view
no image
Mô hình nông nghiệp 8 photos | 1498 view

Mô hình trồng chuối

Mô hình nuôi ong

Mô hình nuôi lợn nái

Mô hình nuôi lợn bản địa

Mô hình chăn nuôi có chuồng trại

Mô hình chăn nuôi cỏ voi

Mô hình trồng lạc

Mô hình vườn ươm tiêu
no image
Xây dựng cơ sở hạ tầng 2 photos | 1428 view

Bể nước tự chảy xã Trường Sơn

Kênh mương xã Trường Xuân
no image
Tài chính vi mô 2 photos | 1363 view

Họp nhóm tín dụng tiết kiệm bản Khe Ngang

Thành viên nhóm tín dụng GĐ trẻ khuyết tật sử dụng vốn chăn nuôi
no image
Từ thiện, cứu trợ 3 photos | 1431 view

Cứu trợ lũ lụt tại xã Trường Xuân

Cứu trợ lũ lụt tại xã Hiền Ninh

Cứu trợ lũ lụt tại xã Hiền Ninh
no image

sam_1585_1.jpg

sam_1568_4.jpg

sam_1614_1.jpg
no image

toan-canh-2_2.jpg

nguoi-dan-phat-bieu-tai-hoi-thao.jpg

dai-bieu-tra-loi-cau-hoi.jpg
no image
 

Kết nối cộng đồng

Videos