Banner tiếng Việt
Vietnamese English

TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thời gian thực hiện Địa bàn nghiên cứu Nhà tài trợ
1 Đánh giá thực trạng lồng ghép giới trong thực thi Luật bảo vệ và phát triển rừng RDPR, CSRD  
Từ 05/2014 đến 08/2014
 
3 tỉnh Hòa Bình, Quảng Nam, Đắc Lắc Tổ chức Oxfam Anh
2 Thực trạng và nhu cầu sử dụng đất rừng sản xuất của đồng bào DTTS tỉnh Quảng Bình Ông Phạm Mậu Tài, các cộng sự và Ban dân tộc miền núi tỉnh Quảng Bình Từ 07/2013 đến 10/2013 4 huyện miền núi tỉnh Quảng Bình (Quảng Ninh, Lệ Thủy, Bố Trạch, Minh Hóa) Tổ chức ICCO Hà Lan
3 Thực trạng về quản lý sử dụng đất sau thực hiện Nghị quyết 28/NQ-TW RDPR, CIRD Từ 06/2013 đến 12/2013 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh Tổ chức Oxfam Anh
4 Đánh giá thực hiện chính sách giao đất giao rừng theo Nghị định 200/2004/NQ-TW RDPR Từ 02/2012 đến 09/2012
 
Huyện Quảng Ninh Tổ chức ICCO Hà Lan
5 Tìm hiểu lợi ích sông Long Đại đối với cộng đồng ven sông và những nguy cơ  ảnh hưởng tới môi trường sông Ông Phạm Mậu Tài và các cộng sự Từ 09/2011 đến 04/2012 7 huyện, thị trấn huyện Quảng Ninh (Hiền Ninh, Hàm Ninh, Trường Sơn, Trường Xuân, Võ Ninh, Lương Ninh, Xuân Ninh ,TT Quán Hàu) Global Greengrants Fund
6 Đánh giá Sản phẩm sinh kế tại 13 xã vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng RDPR Từ 02/2010  đến 06/2010 13 xã vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ bàng Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ)

 

Kết nối cộng đồng

Videos