Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Thông tin các dự án đã và đang thực hiện

Đăng lúc: Thứ sáu - 25/07/2014 08:27 - Người đăng bài viết: admin
TT Các dự án Thời gian Vùng dự án Nhà tài trợ
1 Tăng cường sự tham gia của cộng đồng giám sát và thực hiện kế hoạch phát triển lâm nghiệp và quản trị REDD+ tại cơ sở
     - Tăng cường sự tham gia của người dân và các bên liên quan tham gia quản trị và giám sát quá trình thực hiện kế hoạch lâm nghiệp về phát triển rừng và quản trị REDD+
     - Áp dụng các giải pháp hỗ trợ tư vấn về cơ chế phản hồi cho người dân tham gia giám sát thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp và thực hiện REDD+
2014 - 2015 Xã Trường Xuân và xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI)
2 Hỗ trợ tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất rừng cho đồng bào nghèo dân tộc Vân Kiều tại huyện Quảng Ninh
     -Nâng cao năng lực cộng đồng về chính sách giao đất giao rừng (GĐGR).
    - Tổ chức vận động chính sách GĐGR có sự tham gia
    - Hỗ trợ qui hoạch qui mô hộ và xây dựng mô hình sử dụng đất rừng bền vững
     - Xây dựng hệ thống hỗ trợ phát triển lâm nghiệp địa phương
Từ 7/2012 đến  6/2015 Xã Trường Sơn và xã Trường Xuân Tổ chức ICCO Hà Lan
3 Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho bản dân tộc thiểu số
     - Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt  cho các hộ dân tộc thiểu số tại bản Khe Rung, xã Thượng Trạch
Từ 1/2014 đến 6/2014 Bản Khe Rung, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình Đại sứ quán Úc
4 Nghiên cứu Thực trạng về quản lý sử dụng đất sau thực hiện Nghị quyết 28/NQ-TW Từ 06/2013 đến 12/2013 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh Tổ chức Oxfam Anh
5 Tham vấn cộng đồng về Dự thảo Luật đất đai sửa đổi 2003 tại Quảng Bình ( phối hợp thực hiện cùng với Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Quảng Bình và Tổ chức CIRD theo chương trình của Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc Hội)
     - Tổ chức họp dân tại các thôn/bản
     - Phỏng vấn cán bộ cấp xã, cấp huyện, và cấp tỉnh; phỏng vấn doanh nghiệp
     - Tổ chức hội thảo tổng kết cấp tỉnh
Từ 11/2012 đến 01 /2013 Huyện Quảng Ninh, Tuyên Hóa và Bố Trạch Tổ chức Oxfam
6 Nghiên cứu đánh giá thực hiện chính sách giao đất giao rừng theo Nghị định 200/2004/NQ-TW Từ 02/2012 đến 09/2012
 
Huyện Quảng Ninh Tổ chức ICCO Hà Lan
7 Tăng cường hiệu quả tiếp cận chính sách nông nghiệp, lâm nghiệp cho đồng bào nghèo dân tộc Vân Kiều
     - Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức hiểu biết cho cộng đồng về các chính sách nông lâm nghiệp
     - Hỗ trợ cộng đồng thực hiện chính sách hiệu quả
     - Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực thúc đẩy thực hiện chính sách và hiểu biết luật pháp cho cán bộ thực thi chính sách, cán bộ cơ sở và RDPR
Từ 7/2009 đến  6/2012 Xã Trường Xuân và xã Trường Sơn Tổ chức ICCO Hà Lan
8 Dự án nghiên cứu Tìm hiểu lợi ích sông Long Đại đối với cộng đồng ven sông và những nguy cơ  ảnh hưởng tới môi trường sông
 
Từ 09/2011 đến 04/2012 7 huyện, thị trấn huyện Quảng Ninh Global Greengrants Fund
9  Dự án Nghiên cứu đánh giá Sản phẩm sinh kế tại 13 xã vùng đệm Vườn quốc gia Phong nha - kẻ bàng.
     - Xác định và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhằm giải quyết sinh kế cho cộng đồng 13 xã vùng đệm.
Từ 02/2010  đến  06/2010 13 xã vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ)
10  Nâng cao năng lực cho ban thanh tra  nhân dân và ban giám sát cộng đồng
     - Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH.
Từ 04/2010 đến 11/2010 15 xã/ thị trấn của huyện Quảng Ninh Tổ chức Dịch vụ Phát  triển- Đức (DED)
11 Cung cấp thiết bị huấn luyện phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật
     - Tăng cường chất lượng luyện tập tập trung phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật
Từ 10/2009  đến  6/2010 Tại Trung tâm phục hồi chức năng khuyết tật huyện Quảng Ninh Đại sứ quán Úc
12 Tăng cường sự tham gia thực  hiện dân chủ cơ sở và trao đổi 
thông tin giữa cộng đồng với chính quyền cơ sở
     - Nâng cao nhận thức pháp lệnh dân chủ cơ sở và pháp luật cho cộng đồng
Từ 07/2009  đến 11/2009 xã Trường Sơn  và Trường Xuân Tổ chức Dịch vụ Phát  triển- Đức(DED)
13 Tăng cường năng lực quản  lý tài nguyên thiên nhiên  cho cộng đồng dân tộc  Vân kiều.
     - Hình thành các nhóm cộng đồng, tổ chức cộng đồng (CBO) cung cấp dịch vụ cho cộng đồng: Hội thú y, câu lạc bộ nuôi ong, Mạng lưới khuyến nông cơ sở, các nhóm sở thích.
     - Đa dạng nguồn thu nhập cho cộng đồng thông qua mô hình và tổ chức nhân rộng mô hình: trồng chuối, trồng lạc, lúa, đậu xanh, hồ tiêu; chăn nuôi lợn nái, lợn thịt, nuôi ong, nuôi thỏ...
Từ 10/2005 đến  9/2008  Xã Trường Sơn và
 Trường Xuân (xã miền núi)
Tổ chức ICCO Hà Lan
14  Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi lợn nái nhằm cải thiện sinh kế cho người nghèo dân tộc Vân Kiều:
     - Tập huấn và tư vấn kỹ thuật  
     -  Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn nái
Từ 7/2007 đến 06/2008 Xã Trường Sơn Tổ chức Plan- Quảng Bình
15  Tăng cường sự tham gia của Nhóm cộng đồng về Bảo vệ môi trường:
      - Hình thành các nhóm Bảo vệ môi trường thôn bản
      - Tập huấn, tuyên tuyền nâng cao nhận thức BVMT
      - Xây dựng mô hình: Công trình vệ sinh, xử lý rác thải cho hộ người dân tộc.
Từ 8/2007 đến 6/2008 Xã Trường Sơn Quỹ Môi trường Sida (SEF)
16   Cải thiện năng lực quản lý và bảo vệ môi trường cho cộng đồng:
     - Xây dựng mô hình sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và BVMT: Chăn nuôi có chuồng trại, ủ phân trộn, bảo vệ nguồn nước, trồng cỏ chăn nuôi...
Từ 7/2006 đến 6/2007 Xã Trường Sơn Quỹ Môi trường Sida (SEF)
17 Tăng thu nhập cho người nghèo từ các vụ mùa lương thực, phi lương thực và chăn nuôi:
     - Cung cấp dịch vụ nông nghiệp, xây dựng nhóm tín dụng cho phụ nữ
     - Chuyển giao kỹ thuật, thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi
Từ 10/2004 đến 09/2005 Xã Trường Sơn, Trường Xuân Tổ chức ICCO Hà Lan

 

Kết nối cộng đồng

Videos