Banner tiếng Việt
Vietnamese English
.

Tập huấn Kiến thức và Kỹ năng bảo vệ rừng cho Thanh niên và Phụ nữ

Trong hai ngày 21 và 22/11/2016, Quỹ Phát triển nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh đã tổ chức khóa tập huấn Kiến thức và Kỹ năng bảo vệ rừng cho Thanh niên và Phụ nữ xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đăng lúc: 29-11-2016 02:42:00 AM | Đã xem: 708 | Chuyên mục: Nâng cao năng lực cộng đồng

Đảm bảo quyền và lợi ích cho người dân vùng trồng rừng

Sự tham gia của người dân đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các chương trình lâm nghiệp và quá trình xây dựng và triển khai REDD+. Tuy nhiên, trên thực tế, người dân chưa được chủ động tiếp cận các chương trình này cũng như chưa hiểu biết đầy đủ về trách nhiệm và quyền lợi của mình. Chương trình tập huấn hai ngày “Giám sát việc thực hiện các chương trình lâm nghiệp” tại Bản Lâm Ninh, Xã Trường Xuân, Huyện Quảng Ninh là cơ hội để người dân hiểu hơn vấn đề và có thể nói ra tiếng nói của mình.

Đăng lúc: 12-08-2015 09:45:00 PM | Đã xem: 2332 | Chuyên mục: Nâng cao năng lực cộng đồng

Tập huấn kỹ năng giám sát cho cán bộ mặt trận và nông dân nòng cốt của 2 xã Trường Xuân và Trường Sơn

Ngày 27-28/11/2014, Quỹ PTNT và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh đã tổ chức khóa tập huấn về kỹ năng giám sát cho 18 học viên là cán bộ mặt trận và nông dân nòng cốt của 2 xã Trường Xuân và Trường Sơn tại Trung tâm chính trị huyện Quảng Ninh.

Đăng lúc: 28-11-2014 08:58:00 PM | Đã xem: 2305 | Chuyên mục: Nâng cao năng lực cộng đồng

Tập huấn về thể chế và chính sách lâm nghiệp Việt Nam

Từ ngày 27 đến 28/4/2014, tại Huế, Liên minh FORLAND đã tổ chức buổi tập huấn “Thể chế và chính sách lâm nghiệp Việt Nam” cho các tổ chức thành viên. Tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “Tham vấn cộng động về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng” của FORLAND do tổ chức Oxfam Anh tài trợ.

Đăng lúc: 23-07-2014 11:54:00 PM | Đã xem: 1932 | Chuyên mục: Nâng cao năng lực cộng đồng
Tập huấn tham vấn cộng đồng

Tập huấn tham vấn cộng đồng

Từ ngày 13 đến 15 tháng 5 năm 2014, Oxfam Anh đã tổ chức đợt tập huấn tham vấn cộng đồng cho các Liên minh vận động chính sách. Mục tiêu chủ yếu là nâng cao năng lực cho các thành viên Liên minh Đất rừng (FORLAND) và các liên minh khác nhằm phục vụ cho quá trình tham vấn cộng đồng sắp tới.

Đăng lúc: 23-07-2014 11:37:00 PM | Đã xem: 796 | Chuyên mục: Nâng cao năng lực cộng đồng
.

Tập huấn Kỹ năng công tác Mặt trận và Kỹ năng điều hành Tiếp xúc cử tri

Nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các nhóm NDNC, Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh (RDPR) đã tổ chức 2 cuộc tập huấn “ Kỹ năng công tác Mặt trận và Kỹ năng điều hành Tiếp xúc cử tri” cho các nhóm NDNC tại 2 xã miền núi Trường Xuân và xã Trường Sơn.

Đăng lúc: 11-05-2014 09:52:00 PM | Đã xem: 2568 | Chuyên mục: Nâng cao năng lực cộng đồng

Tọa đàm củng cố hoạt động mạng lưới Nông dân nòng cốt

Trong tháng 3/2014, với sự hỗ trợ của Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh (RDPR), Mạng lưới Nông dân nòng cốt (NDNC) của 2 xã Trường Xuân và Trường Sơn đã tổ chức 2 cuộc tọa đàm tổng kết quý I/2014 nhằm đánh giá lại hoạt động của các nhóm. Hiện tại, mạng lưới NDNC xã Trường Xuân gồm có 7 nhóm với 42 thành viên; mạng lưới NDNC xã Trường Sơn có 10 nhóm với tổng 52 thành viên. Tham gia 2 cuộc tọa đàm này có trưởng và phó mạng lưới cùng đại diện của các nhóm NDNC cùng với các cán bộ của RDPR.

Đăng lúc: 22-04-2014 10:39:00 PM | Đã xem: 2773 | Chuyên mục: Nâng cao năng lực cộng đồng
Hoạt động thực hành thực địa của khóa tập huấn

Khóa tập huấn kỹ năng quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp

Trong 3 ngày 15 – 16 và 17/12/2012, tại hội trường thôn Quyết Thắng xã Trường Xuân, Quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh tổ chức khóa tập huấn kỹ năng quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp cho trưởng các thôn bản, thành viên nhóm Nông dân nồng cốt ở hai xã Trường Sơn và Trường Xuân.

Đăng lúc: 29-08-2013 10:06:00 PM | Đã xem: 1043 | Chuyên mục: Nâng cao năng lực cộng đồng

Tập huấn hướng dẫn và cầm tay chỉ việc trong việc thực hiện tiểu dự án

Tiểu dự án "Tăng thu nhập cho hộ gia đình nhằm cải thiện đời sống cho trẻ khuyết tật huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình" do Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh(RDPR) thực hiện, với sự tài trợ của Mạng An ninh Lương thực và Giảm nghèo(CIFPEN) phối hợp với Tổ chức CHF Canada tài trợ.

Đăng lúc: 22-04-2013 05:20:00 AM | Đã xem: 1024 | Chuyên mục: Nâng cao năng lực cộng đồng

Hội thảo - tập huấn Nâng cao kỹ năng thu thập và trình bày thông tin

Từ ngày 01-> 02/12/2012 Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh đã tổ chức khóa hội thảo - tập huấn "Nâng cao kỹ năng thu thập và trình bày thông tin"

Đăng lúc: 22-04-2013 04:09:00 AM | Đã xem: 1091 | Chuyên mục: Nâng cao năng lực cộng đồng
1 2  Trang sau
 

Kết nối cộng đồng

Videos