Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Hiệu quả nhóm quay vòng vốn sản xuất chổi đót của phụ nữ dân tộc Vân Kiều tại xã Trường Xuân

Đăng lúc: Thứ ba - 23/04/2013 14:43 - Người đăng bài viết: admin
Một số chị trong nhóm quay vòng vốn sản xuất chổi đót

Một số chị trong nhóm quay vòng vốn sản xuất chổi đót

Trường Xuân và Trường Sơn là hai xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, với số dân là người dân tộc Vân Kiều chiếm đến 67% tại Trường Sơn và 28% tại xã Trường Xuân. Tỷ lệ hộ nghèo tại hai xã chiếm trên 50% dân số, trong đó chủ yếu hộ nghèo là hộ dân tộc Vân Kiều. Nhằm hỗ trợ cho người dân tộc Vân Kiều ở 2 xã miền núi này có điều kiện phát triển kinh tế, Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh(RDPR) đã thành lập nhiều nhóm quay vòng vốn hỗ trợ sản xuất tới tận các thôn bản.
Trong hơn 2 năm hoạt động, các nhóm quay vòng vốn đã đạt được hiệu quả tích cực trong việc cung cấp nguồn vốn ban đầu kịp thời cho các hộ gia đình mở rộng kinh doanh, sản xuất; tạo công ăn việc làm cho chị em phụ nữ lúc nhàn rỗi; góp phần cải thiện kinh tế hộ gia đình cho người dân ở hai xã miền núi này.

Đặc biệt, trong các nhóm quay vòng vốn này, nhóm quay vòng vốn sản xuất chổi đót của xã Trường Xuân tuy mới được thành lập được hơn 3 tháng (từ tháng 2 năm 2012) nhưng đây là một trong các nhóm sử dụng vốn quay vòng đạt được hiệu quả cao. Nhóm sản xuất chổi đót có 10 thành viên nữ của bản Hang Chuồn và bản Trường Nam, trong đó có 7 chị là người dân tộc Vân Kiều. Nhóm được RDPR hỗ trợ nguồn vốn vay ban đầu với số tiền là 10 triệu đồng. Trong vòng 3 tháng, nhóm đã có 3 lần mua đót để sản xuất chổi với số lượng là 550 kg đót, đã làm được 906 chổi, số chổi này được bán hết, và còn trong kho khoảng 100kg đót. Trừ chi phí sản xuất, cả nhóm lãi được 5,5 triệu đồng, thu nhập trung bình là 500.000 đồng/người.

Nhóm quay vòng vốn sản xuất chổi đót xã Trường Xuân cũng thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhằm chia sẻ kinh nghiệm nâng cao tay nghề, trao đổi các thông tin về giá cả vật tư, giá chổi thành phẩm, lập kế hoạch sản xuất và mua bán, giải quyết những khó khăn của các thành viên và của nhóm. Đặc biệt đây cũng là cơ hội để chị em được gặp gỡ, sinh hoạt và giao lưu.
Hiện tại, có một số chị em dân tộc trong các bản cũng muốn tham gia nhóm sản xuất chổi. Nhờ chất lượng sản phẩm chổi tốt nên rất dễ bán và nhóm cũng đã nhận được nhiều đơn đặt hàng từ các nhà buôn. Chị Võ Thị Chế, nhóm trưởng của nhóm quay vòng vốn sản xuất chổi đót cho biết hiện nay chị em trong nhóm rất phấn khởi và sẽ lập kế hoạch để vay thêm vốn mở rộng qui mô sản xuất tạo việc làm cho chị em trong mùa mưa tới.  

Khoản thu nhập từ chổi đót tuy không lớn vì sản xuất còn nhỏ lẻ,  nhưng hiện tại đã góp phần tạo việc làm cho chị em trong lúc nhàn rỗi, cải thiện thu nhập cho gia đình và là cở sở hình thành nên một nghề mới trong tương lại tại địa phương có thu nhập ổn định cho phụ nữ nghèo, đặc biệt phụ nữ nghèo dân tộc Vân Kiều tại các xã miền núi.
Tác giả bài viết: BBT-RDPR

Những tin cũ hơn

 

Kết nối cộng đồng

Videos