Banner tiếng Việt
Vietnamese English

RDPR thành lập nhóm tín dụng tiết kiệm

Đăng lúc: Chủ nhật - 09/12/2012 13:39 - Người đăng bài viết: admin
Được sự hỗ trợ của Quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh, từ năm 2005, bản Khe Ngang, xã miền núi Trường Xuân đã thành lập được nhóm tín dụng tiết kiệm và hoạt động có hiệu quả.
Nhóm tín dụng bản Khe Ngang có 30 thành viên chủ yếu là đồng bào dân tộc Vân Kiều. Mỗi thành viên trong nhóm được Quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện cho vay từ 500.000 đồng đến 2.500.000 đồng với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi. Nhìn chung các thành viên sử dung nguồn vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả và trả lãi đúng kỳ hạn. 
Ngoài ra, các thành viên trong nhóm còn hùn vốn được khoảng 30 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, các thành viên trong nhóm được xét cho vay quay vòng để đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ có nguồn vốn vay, nhiều hộ đồng bào Vân Kiều ở Khe Ngang đã làm ăn có hiệu quả và vươn lên thoát nghèo. 
Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos