Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Quỹ RDPR xây dựng chiến lược giai đoạn mới phát triển Chương trình tài chính vi mô

Đăng lúc: Thứ ba - 16/05/2017 07:44 - Người đăng bài viết: admin
Họp đánh giá nhóm tín dụng

Họp đánh giá nhóm tín dụng

Quỹ RDPR xây dựng chiến lược giai đoạn mới phát triển Chương trình tài chính vi mô. Một chương trình hỗ trợ cho người nghèo và với nhiều kinh nghiệm thực hiện hiệu quả của RDPR đối với cộng đồng.
Chương trình tài chính vi mô của RDPR được hình thành và hoạt động từ 2004 ngay sau khi RDPR được thành lập. Chương trình được kế thừa từ bài học kinh nghiệm và phương thức hoạt động dự án tín dụng tiết kiệm theo mô hình của RDSC do tổ chức ICCO Hà Lan tài trợ. Cùng với nguồn vốn hỗ trợ của ICCO từ ban đầu, RDPR đã huy động thêm nguồn vốn theo hình thức tài trợ không hoàn lại và mượn vốn có thời hạn từ nhiều tổ chức và cá nhân khác để thực hiện chương trình tài chính vi mô cho người nghèo.
 
Sau hơn 10 năm hoạt động với tùy thuộc vào đối tượng vay vốn và tại các đặc điểm từng vùng dân cư khác nhau chương trình tài chính vi mô đã xây dựng nhiều hình thức khác nhau để đáp ứng nhu cầu cộng đồng.
 
Đến nay Chương trình tài chính vi mô Quỹ RDPR đã hoạt động trên 8 xã của huyện Quảng Ninh phục vụ nguồn vốn vay cho hơn 300 phụ nữ là người nghèo, người dân tộc và gia đình trẻ khuyết tật với số dự nợ hơn 950 triệu đồng. Chương trình đã mang lại nguồn vốn vay hiệu quả và cải thiện được sinh kế và ổn định phát triển kinh tế gia đình hộ nghèo tại các xã.
 
Chương trình tài chính vi mô RDPR được nhiều chương trình dự án tại các tỉnh như Hà Tĩnh, Quảng Nam, Thừa thiên- Huế đến thăm quan chia sẻ học tập.
 
Hiện nay nhu cầu phát triển kinh tế ngày cao do đó nhu cầu vay vốn của người dân, đặc biệt với người nghèo ngày càng lớn. RDPR tiếp tục huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước để phát triển Chương trình tài chính vi mô nhằm tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn vay và phát triển sinh kế cho người nghèo.
 
Tuy nhiên do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn và nguồn tài trợ nước ngoài cắt giảm nên đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tiếp cận vốn của người nghèo và huy động tài trợ hỗ trợ cộng đồng của RDPR. Nhằm phù hợp với giai đoạn mới, RDPR đã xây dựng kế hoạch chiến lược mới nhằm huy động nguồn vốn từ bên ngoài đến với cộng đồng nghèo hiệu quả hơn. Trong đó chú trọng đến phương thức hỗ trợ có địa chỉ thông qua từng câu chuyện thực tế tại cộng đồng gắn với các nhà tài trợ cụ thể.
 
Với chiến lược mới, hi vọng Chương trình tài chính vi mô cho người nghèo của RDPR sẽ hoạt động có hiệu quả hơn, huy động được nhiều nguồn vốn và hỗ trợ hiệu quả hơn cho người nghèo.
 
Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos