Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Sáng kiến cộng đồng về thực hành thực hiện dân chủ ở cơ sở theo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Đăng lúc: Thứ hai - 20/05/2024 09:39 - Người đăng bài viết: admin
Hoạt động Sáng kiến cộng đồng về thực hành thực hiện dân chủ ở cơ sở theo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường tiếp cận pháp luật và đảm bảo quyền tham gia của phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương thông qua thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Quảng Bình” do Quỹ JIFF của Bộ Tư pháp và Liên minh châu Âu tài trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Dự án do Hội Luật gia huyện Quảng Ninh phối hợp với Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện tổ chức thực hiện.

Mục đích hoạt động này nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng, các hội đoàn thể và chính quyền tại 6 xã dự án thực hành triển khai và giám sát thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thông qua truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng và các tổ chức cộng đồng ở địa phương. 


 
 
 
Các Đơn vị chủ trì thực hiện các sáng kiến cộng đồng nhỏ là hội đoàn thể ở các xã dự án, thực hiện nhiệm vụ này là cơ hội để các cán bộ cơ sở được nâng cao năng lực và kĩ năng trong tuyên tuyền pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người dân đồng thời tham gia thực hành thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
 

 
 
Hoạt động đã đạt được những kết quả như sau:
- Có 12 sáng kiến nhỏ do cộng đồng đề xuất và triển khai thực hiện thực hành dân chủ ở cơ sở qua truyền thông, giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở với khoảng 1022 người hưởng lợi từ các SKCĐ.
- Có 18 cuộc truyền thông mở rộng về nội dung Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở với tổng khoảng 765 người tham gia, trong đó khoảng 75% phụ nữ, 16% là người dân tộc thiểu số tham gia.
- Có 06 cuộc Hội thảo góp ý xây dựng Quy chế hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng tại 6 xã.
- Có 06 cuộc tập huấn nâng cao nhận thức về Quy chế hoạt động cho thành viên của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng tại 6 xã.
- 53 Pano về Luật thực hiện dân chủ cơ sở được lắp đặt tại 31 các nhà văn hóa thôn/bản.
- 19 bảng niêm yết công khai thông tin được lắp đặt tại UBND xã Hiền Ninh và Nhà văn hóa 14 thôn.
- Có 06 văn bản đề nghị sửa đổi bổ sung và ban hành Quy chế hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban GSĐTCĐ tại 6 xã dự án. 
 
 
Hoạt động sáng kiến cộng đồng có cơ hội để người dân tham gia thực hành luật thực hiện dân chủ ở cơ sở: thông qua Lập kế hoạch, thực hiện và giám sát hoạt động dự án. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chế hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng.
 
Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos