Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Hội thảo xây dựng kế hoạch triển khai luật thực hiện dân chủ

Đăng lúc: Thứ sáu - 19/01/2024 15:23 - Người đăng bài viết: admin
Hội thảo xây dựng kế hoạch triển khai luật thực hiện dân chủ

Hội thảo xây dựng kế hoạch triển khai luật thực hiện dân chủ

Ngày 19 tháng 1 năm 2024, Ban Quản lý dự án_Quỹ phát triển Nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh phối hợp với Hội Nông dân huyện Quảng Ninh tổ chức "Hội thảo góp ý kế hoạch thực thi luật thực hiện dân chủ ở cơ sở" tại Hội trường UBMT TQVN huyện Quảng Ninh.
Trong khuôn khổ hoạt động Dự án dự án “Tăng cường tiếp cận pháp luật và đảm bảo quyền tham gia của phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương thông qua thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Quảng Bình” theo Quyết định số 2135/BTP-HTQT ngày 29/5/2023 phê duyệt tài trợ dự án của Bộ Tư pháp và Công văn số 1706/UBND ngày 24 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Bình chủ trương triển khai sáng kiến do Quỹ JIFF thuộc Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) tài trợ tài trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thực hiện công văn số1894/UBND ngày 22/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cho phép Quỹ Phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh tổ chức các hội nghị, hội thảo.

Thực hiện Công văn số 635-CV/HU ngày 05/01/2024 của Ban Thường Huyện ủy Quảng Ninh về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiểu quả việc thực hiện dân chủ cơ sở; Nhằm góp phần thúc đẩy thực thi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và nâng cao nhận thức cho người dân và các bên liên trong trong thực hiện dân chủ ở cơ sở hiệu quả. Ngày 19 tháng 1 năm 2024, Ban Quản lý dự án_Quỹ phát triển Nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh phối hợp với Hội Nông dân huyện Quảng Ninh tổ chức "Hội thảo
góp ý kế hoạch thực thi luật thực hiện dân chủ ở cơ sở" tại Hội trường UBMT TQVN huyện Quảng Ninh.


Khai mạc hội thảo 

Mục tiêu hội thảo nhằm Xúc tiến triển khai kế hoạch thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm tăng cường nâng cao nhận thức cho người dân và các bên liên quan thực hiện luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tạo cơ hội cho cán bộ, hội viên, nông dân và cơ quan đoàn thể được tham gia góp ý cho bản kế hoạch thi hành luật Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở do Hội Nông dân huyện ban hành.


Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyến_chuyên gia điều dẫn tại Hội thảo
 
Tham gia hội thảo gồm có 45 đại biểu gồm đại diện các ban ngành cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã và đại diện cộng đồng vùng dự án được tham gia và thảo luận góp ý cho Kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở do Hội nông dân huyện Quảng Ninh dự thảo.


Kết thúc Hội thảo, 01 bản Kế hoạch triển khai luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện.


Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos