Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Thành lập mạng lưới nông dân nòng cốt tại xã Trường Sơn

Đăng lúc: Chủ nhật - 09/12/2012 13:38 - Người đăng bài viết: admin
Vừa qua, Quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh tổ chức thành lập mạng lưới nông dân nòng cốt trên cơ sở thành viên của 4 nhóm sở thích ở các bản Chân Trôộng, Thượng Sơn, Khe Cát và Trung Sơn.
Mạng lưới nông dân nòng cốt xã Trường Sơn có nhiệm vụ đến các thôn, bản trên địa bàn xã lắng nghe, thu thập và tổng hợp ý kiến, tâm tư nguyện vọng, các kiến nghị, đề xuất của nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc Vân Kiều về chế độ chính sách, hỗ trợ phát triển sản xuất, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người dân vv...Cứ 3 tháng một lần, các thành viên trong mạng lưới nông dân nòng cốt được giao ban với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Trường Sơn, Quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện để chuyển tải các ý kiến, đề xuất của người dân, từ đó có cơ sở để xã Trường Sơn xây dựng kế hoạch, đầu tư phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân vươn lên ổn định cuộc sống.
Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos