Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Tập huấn hướng dẫn và cầm tay chỉ việc trong việc thực hiện tiểu dự án

Đăng lúc: Thứ hai - 22/04/2013 16:20 - Người đăng bài viết: admin
Tiểu dự án "Tăng thu nhập cho hộ gia đình nhằm cải thiện đời sống cho trẻ khuyết tật huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình" do Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh(RDPR) thực hiện, với sự tài trợ của Mạng An ninh Lương thực và Giảm nghèo(CIFPEN) phối hợp với Tổ chức CHF Canada tài trợ.
           Nhằm nâng cao năng lực cho nhóm chuyên gia nồng cốt, giảng viên nguồn thông qua hướng dẫn, học tập và chia sẽ từ kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực hiện tiểu dự án. Ngày 22 tháng 11 năm 2012 Mạng Cifpen  tổ chức hoạt động hướng dẫn và cầm tay chỉ việc trong việc thực hiện tiểu dự án. Qua 2 ngày thực hiện, nhóm chuyên gia nồng cốt, giảng viên nguồn và nhóm cán bộ dự án RDPR đã tiến hành xây dựng khung đánh giá dự án, bộ công cụ đánh giá dự án. Tiến hành đi 6 hộ dân tham gia tiểu dự án tại 2 xã Hiền Ninh và Duy Ninh, để tiến hành thực hành đánh giá thực tế tiểu dự án. 
Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos