Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Truyền thông về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010

Đăng lúc: Chủ nhật - 09/12/2012 13:45 - Người đăng bài viết: admin
Từ ngày 14 đến ngày 18/12/2010, 7 nhóm nông dân nồng cốt tổ chức tuyên truyền những nội dung cơ bản của Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010 tại các thôn bản trên địa bàn 2 xã miền núi Trường Xuân và Trường Sơn.
Theo đó, thời gian thực hiện là từ năm 2007 đến 2010, hoàn thành cơ bản việc định canh, định cư cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh, du cư trên phạm vi cả nước, 70% số điểm định canh, định cư tập trung có đủ các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, phù hợp với quy hoạch chung, bao gồm: đường giao thông, điện, thủy lợi nhỏ, lớp học, nhà mẫu giáo, nhà sinh hoạt cộng đồng và một số công trình thiết yếu khác, 100 % số hộ đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư được tổ chức định canh, định cư theo quy hoạch, có nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt... theo quy định, trên 70% số hộ được sử dụng điện, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tại các điểm định canh, định cư không còn hộ đói, mỗi năm giảm 2-3% số hội nghèo...
Đối với điểm định canh, định cư xen ghép, ngân sách nhà nước hỗ trợ cho ngân sách xã với mức 20 triệu đồng/hộ, để sử dụng vào việc bồi thường đất ở, sản xuất cho hộ dân sở tại bị thu hồi giao cho hội định canh, định cư theo chế độ quy định, phần còn lại sử dụng để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu của xã, hỗ trợ kinh phí áp dụng khoa học kỹ thuật, giống mới đưa vào sản xuất 3 năm đầu, mỗi năm 30 triệu đồng/thôn, bản...
Đối với hộ du canh, du cư thực hiện định canh, định cư sẽ được hỗ trợ trực tiếp bình quân 15 triều đồng/hộ định canh, định cư để làm nhà ở, phát triển sản xuất, mua lương thực 6 tháng đầu tính từ khi đến điểm định canh, định cư, nước sinh hoạt, mức hỗ trợ cụ thể cho từng hộ và từng mục đích do UBND tỉnh quy định...
 
 

Kết nối cộng đồng

Videos