Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Hội thảo khởi động dự án “Hỗ trợ phát triển kinh tế và xã hội cho phụ nữ nghèo và dân tộc Vân Kiều tại xã Trường Sơn thông qua tạo thu nhập từ nghề nuôi ong lấy mật ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch Covid”

Đăng lúc: Thứ ba - 31/05/2022 15:47 - Người đăng bài viết: admin
Hội thảo khởi động Dự án Ong xã Trường Sơn

Hội thảo khởi động Dự án Ong xã Trường Sơn

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt khoản viện trợ dự án “Hỗ trợ phát triển kinh tế và xã hội cho phụ nữ nghèo và dân tộc Vân Kiều tại xã Trường Sơn thông qua tạo thu nhập từ nghề nuôi ong lấy mật ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch Covid”.

Nhằm thực hiện triển khai dự án “Hỗ trợ phát triển kinh tế và xã hội cho phụ nữ nghèo và dân tộc Vân Kiều tại xã Trường Sơn thông qua tạo thu nhập từ nghề nuôi ong lấy mật ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch Covid” đảm bảo kế hoạch và tiến độ, hôm nay ngày 31/5/2022, Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh tiến hành tổ chức Hội thảo khởi động dự án tại xã Trường Sơn.
                                                        

                                                        


Tham dự hội thảo gồm có: ông Dương Văn Minh, Phó giám đốc Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại - Sở Công thương tỉnh Quảng Bình. Bà Dương Thị Hồng Chuyên, chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Quảng Ninh và các đại biểu đại diện phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, phòng kinh tế hạ tầng, hợp tác xã nuôi ong xã Trường Xuân, các đại diện lãnh đạo HĐND, UBND xã Trường Sơn cùng ban điều hành và thành viên tham gia hợp tác xã nuôi ong xã Trường Sơn.

Mục tiêu của hội thảo là nhằm giới thiệu nội dung dự án và triển khai kế hoạch hoạt động dự án sắp trong thời gian tới.

Hội thảo đã nghe ông Phạm Mậu Tài giám đốc dự án trình bày kế hoạch triển khai dự án và các báo cáo tham luận từ Sở công thương tỉnh Quảng Bình, HTX SX Kinh Doanh Dịch Vụ Ong Trường Xuân; Các đại biểu và thành viên tham gia hội thảo đã tiến thành thảo luận và góp ý cho kế hoạch phát triển mô hình hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đại diện UBND xã Trường Sơn, ông Nguyễn Sơn Hải phó chủ tịch đã nhấn mạnh về công tác phối hợp hỗ trợ HTX nuôi Ong xã Trường Sơn hướng đến sản phẩm đăng kí sản phẩm OCOP.
                                                         

                                                         

Dự kiến sau cuộc hội thảo, dự án triển khai các hoạt động hỗ trợ tập huấn kỹ thuật nuôi ong cho 25 thành viên trong HTX nuôi Ong xã Trường Sơn. Quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh sẽ phối hợp với các ban ngành liên quan để triển từng hoạt động dự án đảm bảo đúng tiến độ.
 

Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos