Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Tập huấn kỹ thuật Nuôi Ong lấy mật cho thành viên hợp tác xã Nuôi ong xã Trường Sơn

Đăng lúc: Thứ tư - 15/06/2022 10:39 - Người đăng bài viết: admin
Tập huấn kỹ thuật nuôi Ong lấy mật

Tập huấn kỹ thuật nuôi Ong lấy mật

Ngày 14 tháng 6 năm 2022, tại thôn Hồng Sơn, xã Trường Sơn, đã diễn ra khoá tập huấn kỹ thuật Nuôi Ong lấy mật cho thành viên hợp tác xã Nuôi ong xã Trường Sơn.
Hoạt động này trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ phát triển kinh tế và xã hội cho phụ nữ nghèo và dân tộc Vân Kiều tại xã Trường Sơn thông qua tạo thu nhập từ nghề nuôi ong lấy mật ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch Covid” do tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) tài trợ, theo quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Bình.

Nhằm thực hiện triển khai dự án đảm bảo tiến độ kế hoạch, Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi Ong tại xã Trường Sơn. Khoá tập huấn dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14 tháng 6 năm 2022 đến ngày 17 tháng 6 năm 2022, tại hội trường Thôn Hồng Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

                                                               

Thành phần tham gia buổi tập huấn gồm có các đại biểu: ông Nguyễn Sơn Hải, PCT UBND xã Trường Sơn. Ông Phạm Mậu Tài, giám đốc dự án RDPR. Cùng sợ tham gia của 25 thành viên Hợp tác xã nuôi Ong xã Trường Sơn, trong đó 16 thành viên là phụ nữ, 7 thành viên là dân tộc Vân Kiều.

Mục tiêu của cuộc tập huấn nhằm bổ sung kiến thức kỹ thuật nuôi Ong cơ bản cho các thành viên HTX nuôi Ong xã Trường Sơn.

Nội dung chính trong buổi tập huấn ngày 14/6/2022, hội trường đã lắng nghe phát biểu khai mạc của ông Phạm Mậu Tài, ý kiến chỉ đạo triển khai hoạt động dự án của ông Nguyễn Sơn Hải, và cam kết nghiêm túc thực hiện dự án do đại diện hợp tác xã là ông Lê Văn Tiến đã phát biểu. Lớp tập huấn đã diễn ra nghiêm túc, các thành viên tích cực đưa ra các câu hỏi cho tập huấn viên và trao đổi ý kiến sôi nổi.                                                                                                                              


                                                               

Kết thúc ngày tập huấn ngày 14 tháng 6 năm 2022, khoá tập huấn sẽ tiếp tục diễn ra với sự tham gia của 25 thành viên hợp tác xã nuôi Ong xã Trường Sơn vào hai ngày tiếp theo là ngày 15/6 và 16/6/2022.
  
Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos