Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Hội nghị triển khai dự án thúc đẩy chuỗi giá trị nuôi tôm tại huyện Quảng Ninh

Đăng lúc: Thứ bảy - 07/02/2015 13:55 - Người đăng bài viết: admin
.

.

Ngày 05/02/2015, tại hội trường UBND huyện Quảng Ninh, Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo (RDPR) phối hợp với UBND huyện Quảng Ninh tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy chuỗi giá trị nuôi tôm tại huyện Quảng Ninh năm 2015”.
Năm 2015 Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo (RDPR) tổ chức thực hiện dự án “ Thúc đẩy chuổi giá trị tôm có sự tham gia và nâng cao năng lực cho mạng lưới doanh nghiệp định hướng trách nhiệm xã hội” theo Quyết định phê duyệt số 3721/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình tại 2 xã Hải Ninh huyện Quảng Ninh và Ngư Thủy Bắc do tổ chức ICCO Hà Lan tài trợ. Mục tiêu dự án nhằm tăng cường khả năng tiếp cận hiệu quả các nguồn lực và dịch vụ hỗ trợ chuổi giá trị phát triển nuôi tôm trên cát cho cộng đồng ven biển; nâng cao chất lượng sản phẩm tôm nuôi theo hướng tôm sạch và nuôi tôm có trách nhiệm xã hội; nâng cao năng lực cho mạng lưới doanh nghiệp định hướng trách nhiệm xã hội.
 
Hội nghị Thúc đẩy chuỗi giá trị nuôi tôm năm 2015

Trong khuôn khổ của dự án, RDPR đã phối hợp với UBND huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị “Thúc đẩy chuỗi giá trị nuôi tôm tại huyện Quảng Ninh năm 2015” . Chủ trì hội thảo là ông Nguyễn Ngọc Thụ- Phó CT UBND huyện Quảng Ninh và ông Phạm Mậu Tài – Giám đốc RDPR. Hội nghị có sự tham gia của 22 đại biểu là đại diện các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh gồm Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Bình, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm Thủy sản và Chi cục thú y tỉnh Quảng Bình, Trung tâm Giống thủy sản tỉnh Quảng Bình, UBND huyện Quảng Ninh và xã Hải Ninh cùng các phòng ban liên quan.

Hội nghị tập trung vào các nội dung chính gồm: giới thiệu kế hoạch triển khai các hoạt động của dự án; và tăng cường phối hợp thực hiện hoạt động dự án với địa phương và các cơ quan chuyên môn.

Tại hội nghị này, Trưởng phòng kỹ thuật nuôi trồng thủy sản- Sở NN và PTNT- Ông Bùi Xuân Ngọc đã trình bày báo cáo tham luận về tình hình phát triển nghề nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và trưởng phòng Nông nghiệp huyện- ông Văn Anh Thuyết trình bày báo cáo tham luận về tình hình nuôi tôm trên địa bàn huyện Quảng Ninh.
 

Ông Bùi Xuân Ngọc - Sở NN & PTNT trình bày tham luận tại hội nghị

Phát biểu trong hội nghị Ông Nguyễn Ngọc Thụ_Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh chia sẽ UBND huyện rất đồng tình và thấy rằng dự án rất phù hợp với điều kiện hiện tại của địa phương để nâng cao được kỹ thuật nuôi tôm cho người dân. Để thực hiện dự án hiệu quả cần chú trọng nâng cao năng lực nuôi tôm bền vững bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình nuôi tôm mẫu.Vì vậy trong thời gian tới, cần sự tham gia, phối hợp của các cơ quan ban ngành, các tổ  chức, dự án cùng chính quyền và người dân để triển khai chương trình dự án có hiệu quả. 
Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos