Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Thông tin chung dự án “Thúc đẩy chuỗi giá trị nuôi tôm có sự tham gia và nâng cao năng lực cho mạng lưới doanh nghiệp định hướng trách nhiệm xã hội tại tỉnh Quảng Bình”

Đăng lúc: Thứ tư - 21/01/2015 07:48 - Người đăng bài viết: admin
Ngày 22/12/2014, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 3721/QĐ-UBND về việc tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Tổ chức ICCO Hà Lan cho dự án “Thúc đẩy chuỗi giá trị nuôi tôm có sự tham gia và nâng cao năng lực cho mạng lưới doanh nghiệp định hướng trách nhiệm xã hội tại tỉnh Quảng Bình” do Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh quản lý và thực hiện giai đoạn 2014-2015.
Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng tiếp cận hiệu quả các nguồn lực và dịch vụ hỗ trợ chuỗi giá trị phát triển nuôi tôm trên cát cho cộng đồng ven biển, đồng thời nâng cao năng lực cho mạng lưới doanh nghiệp định hướng trách nhiệm xã hội cũng như chất lượng sản phẩm tôm nuôi theo hướng sạch và nuôi tôm có trách nhiệm xã hội.

Dự án sẽ được triển khai tại xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) và xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy) với các hoạt động chủ yếu như hỗ trợ địa phương thực hiện quy hoạch vùng nuôi tôm theo quy phạm VietGAP, nâng cao năng lực và tập huấn kỹ thuật nuôi tôm cho cộng đồng, thử nghiệm mô hình nuôi tôm theo quy phạm VietGAP, thành lập và nâng cao năng lực cho mạng lưới doanh nghiệp và hỗ trợ liên kết chuỗi, thúc đẩy chuỗi giá trị sản phẩm và tiếp cận dịch vụ tài chính vi mô.
Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos