Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Chính sách của Nhà nước về cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

Đăng lúc: Chủ nhật - 09/12/2012 13:46 - Người đăng bài viết: admin
Ngày 5 tháng 3 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32 về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.
Đối tượng được vay vốn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống ở các xã thuộc vùng khó khăn có đủ 3 tiêu chí gồm: mức thu nhập bình quân đầu người dưới 60.000 đồng/tháng; tổng giá trị tài sản của hộ không quá 3 triệu đồng (không tính giá trị quyền sử dụng đất và giá trị của các lán trại trên nương rẫy, nhà ở được nhà nước và các tổ chức hỗ trợ). Các hộ này có phương hướng sản xuất nhưng thiếu hoặc không có vốn sản xuất.
Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong diện này có thể vay một lần hoặc nhiều lần mà không tính lãi suất. Tổng mức vay các lần không quá 5 triệu đồng/hộ, nhưng không cần phải dùng tài sản bảo đảm và được miễn lệ phí làm thủ tục hành chính trong việc vay vốn…Thời hạn cho vay căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, khả năng trả nợ của hộ vay vốn và do Ngân hàng chính sách xã hội quy định. Trường hợp đến hạn trả nợ, nếu hộ vay vẫn thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn và có nhu cầu tiếp tục sử dụng vốn vay, thì được Ngân hàng chính sách xã hội xem xét, cho gia hạn nợ.
Để đảm bảo các chủ trương chính sách trên của nhà nước đến được với các hộ đồng dân tộc Vân Kiều trên địa bàn huyện, vừa qua, Quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Ninh  tổ chức thành lập các nhóm nông dân nòng cốt nhằm tuyên truyền các chính sách liên quan đến dân tộc và miền núi cho các hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều. 
 

Những tin cũ hơn

 

Kết nối cộng đồng

Videos