Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Quảng Bình: Thu hồi gần 900 ha rừng sản xuất, giao cho các hộ đồng bào dân tộc phát triển kinh tế

Đăng lúc: Thứ ba - 23/04/2013 07:31 - Người đăng bài viết: admin
UBND tỉnh Quảng Bình vừa có kết luận thống nhất về việc thu hồi 891ha đất rừng sản xuất giao lại cho các hộ đồng bào dân tộc thiếu đất.
Ngày 21/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang vừa có kết luận thống nhất về việc thu hồi 891,0 ha đất rừng sản xuất của Công ty TNHH một thành viên Lâm công nghiệp Long Đại, tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, để giao UBND xã Trường Sơn quản lý, xây dựng phương án giao lại cho các hộ đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất, phát triển kinh tế.

Theo đó, tại Tiểu khu 337 sẽ thu hồi 50,0 ha; tiểu khu 348 thu hồi là 136,0 ha; tiểu khu 350 diện tích thu hồi 344,0 ha và tại tiểu khu 407 diện tích thu hồi sẽ là 361,0 ha. UBND Tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình phối hợp với UBND huyện Quảng Ninh, UBND xã Trường Sơn và Công ty TNHH một thành viên Lâm công nghiệp Long Đại   khoanh định cụ thể ranh giới, lập hồ sơ trình UBND tỉnh Quyết định thu hồi giao cho Uỷ ban nhân dân xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh quản lý theo đúng quy định.

UBND huyện Quảng Ninh, UBND xã Trường Sơn có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai, pháp luật quản lý và bảo vệ rừng cho người dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, quản lý đất đai; tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về đất đai và vi phạm quản lý bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả. 
 
 

Nguồn tin: Báo Điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
 

Kết nối cộng đồng

Videos