Banner tiếng Việt
Vietnamese English

RDPR được UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen

Đăng lúc: Thứ hai - 22/04/2013 15:00 - Người đăng bài viết: admin
Ngày 20 tháng 8 năm 2012, UBND tỉnh Quảng Bình đã tặng Bằng Khen cho Quỹ Phát Triển Nông thôn và Giảm Nghèo (RDPR) huyện Quảng Ninh vì “thành tích xuất xắc trong việc huy động viện trợ và triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa phương”. Cùng ngày, UBND tỉnh cũng đã ký quyết định tặng Bằng khen cho ông Phạm Mậu Tài, Giám đốc Quỹ RDPR cũng vì thành tích trên.
            Với trụ sở đặt tại thị trấn Quán Hàu, Quỹ RDPR được UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện Quảng Ninh ra quyết định thành lập từ tháng 7 năm 2003 với ba tổ chức sáng lập là Trung tâm Dịch vụ Phát triển Nông thôn, Hội Phụ nữ huyện Quảng Ninh, và Hội Nông dân huyện Quảng Ninh. RDPR hoạt động theo Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 về Quỹ xã hội nhân đạo, Quỹ từ thiện.
 
           Trong giai đoạn 2009-2012, RDPR đã hỗ trợ cộng đồng và chính quyền địa phương hai xã Trường Xuân và Trường Sơn thực hiện tốt Nghị định 200/2004ND-CP về Rà soát đổi mới sắp xếp lâm trường và Quyết định 146 về Giao đất giao rừng cho người dân tộc thiểu số. Qua hoạt động này, người dân các bản Vân Kiều đã giao thêm đất sản xuất lâm nghiệp từ các lâm trường và Ban Quản lý rừng phòng hộ để cải thiện sinh kế dựa vào lâm nghiệp của mình. 
 
             Từ khi thành lập, RDPR đã huy động và thực hiện 12 dự án phát triển nông thôn hỗ trợ cộng đồng trong nhiều xã trong huyện, với trọng tâm ở ở hai xã miền núi dân tộc là Trường Sơn và Trường xuân. Nhiều hoạt động phát triển nông nghiệp của RDPR đã tỏ ra bền vững như chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa nước, cây công nghiệp như lạc. Nhiều tổ chức cộng đồng đã hoạt động bền vững các Câu lạc bộ Nuôi ong ở xã Trường Xuân, Quỹ tín dụng phụ nữ ở cả hai xã, Mạng lưới nông dân nòng cốt. Những kỹ thuật nông nghiệp như trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi đại gia súc, phát triển đàn lợn giống được áp dụng mở rộng ở các làng bản Vân Kiều, và phổ biến kiến thức pháp luật ở các làng bản dân tộc thiểu số. 
 
            Trước đó, RDPR và Giám đốc Quỹ đã được Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình tặng Giấy khen về "thành tích thực hiện dự án Phi chính Phủ" trong các năm 2007 và 2008. Quỹ cũng đã nhận được nhiều giấy khen của UBND huyện Quảng Ninh, Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Ninh ghi nhận những đóng góp của Quỹ cho chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện. 
 
             Được biết Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 đã được thay thế bằng nghị định 30/2012/NĐ-CP về Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã ký ngày 12 tháng 4 năm 2012. Nghị định 30/2012/NĐ-CP có thể tìm đọc và tải về tại:
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=157435./.Nguồn tin: TT PT dịch vụ nông thôn (rdscvn.org)
 

Kết nối cộng đồng

Videos