Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Hội thảo - tập huấn nâng cao về kĩ năng truyền thông và tư vấn pháp luật

Đăng lúc: Thứ tư - 03/04/2024 10:08 - Người đăng bài viết: admin
Hội thảo - tập huấn nâng cao về kĩ năng truyền thông và tư vấn pháp luật

Hội thảo - tập huấn nâng cao về kĩ năng truyền thông và tư vấn pháp luật

Ngày 2/4/2024-3/4/2024 đã diễn ra Hội thảo - tập huấn nâng cao về kĩ năng truyền thông và tư vấn pháp luật cho các cộng tác viên cơ sở 06 diễn ra dự án tại huyện Quảng Ninh.
Dự án “Tăng cường tiếp cận pháp luật và đảm bảo quyền tham gia của phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương thông qua thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Quảng Bình” (sau đây gọi tắt là Dự án) do Quỹ JIFF tài trợ và Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh thực hiện từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024. Dự án được tài trợ bởi Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF) do Oxfam tại Việt Nam quản lý. JIFF và PAGODA là 2 hợp phần thuộc Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (gọi tắt EU JUNE) do Liên minh Châu Âu tài trợ và Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản dự án.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10/11/2022, có hiệu lực từ 01/7/2023. Dự án này nhằm góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và tư vấn pháp lý, thúc đẩy quyền thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, tổ chức giám sát và hưởng thụ các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương do pháp luật đảm bảo cho phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số. Dự án thực hiện hướng tới 3 mục tiêu cụ thể sau: 1) Nâng cao nhận thức pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân và các bên liên quan thực hiện dân chủ ở cơ sở; 2) Tăng cường tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cộng đồng; 3) Góp ý văn bản chính sách pháp luật triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Trong quá trình thực hiện, Dự án đã triển khai 2 khóa tập huấn TOT về các nội dung truyền thông, giám sát, tư vấn cho 57 học viên là các thành viên nhóm nòng cốt tại 6 xã tham gia dự án. Sau tập huấn, các học viên đã áp dụng khá tốt những kiến thức đã được tiếp thu vào trong công việc cũng như chia sẽ các kỹ năng trong các tổ chức hội đoàn thể tham gia. Tuy nhiên, thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại địa phương, các thành viên nhóm nòng cốt cũng gặp phải một số khó khăn vướng mắc. Để góp phần cải thiện một số kỹ năng truyền thông cho các thành viên nhóm nòng cốt, một khóa hội thảo – tập huấn nâng cao về truyền thông, giám sát và tư vấn pháp luật nên được thực hiện vào ngày 2/4/2024-3/4/2024.

Mục tiêu của Hội thảo - tập huấn là  Nâng cao kỹ năng truyền thông, giám sát và tư vấn pháp luật các nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại địa phương cho 30 học viên là cán bộ cơ sở.


Ông Phạm Mậu Tài_trao đổi trong Hội thảo-Tập huấn

Các nội dung đã được đề cập trong 2 ngày Hội thảo- tập huấn gồm:
+ Chia sẻ những kết quả thực hiện hoạt động truyền thông- giám sát và tư vấn pháp luật của 6 xã đã thực hiện. Từ đó làm cơ sở để học viên xác định những kĩ năng, kiến thức về truyền thông, giám sát và tư vấn pháp luật đã được áp dụng, những khó khăn hạn chế. Qua đó nhằm thảo luận, bổ sung những kiến thức kĩ năng và giải pháp để khắc phục cũng như xác định tính bền vững của dự án. 
+ Qua các báo cáo (6 xã) chia sẻ cho thấy các sáng kiến cộng đồng được thực hiện rất hiệu quả. Sự tham gia và tinh thần trách nhiệm của các bên rất cao khi thực hiện dự án. Đặc biệt có sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo UBND các xã dự án. Thật sự nội dung Luật thực hiện dân chủ cơ sở đã được phát huy vận dụng trong thực tiễn thông qua các sáng kiến cộng đồng: Dân biết, dân bàn, dân làm, kiểm tra giám sát và hưởng thụ.
+ Ngày thứ hai của cuộc tập huấn với nhiều kiến thức và kĩ năng được chia sẻ và thảo luận như kĩ năng viết tin bài, chụp ảnh, đăng tin bài,… Có thể đây là kiến thức và kĩ năng rất cần thiết trong điều kiện nhiều người sử dụng mạng xã hội (ít xem tivi), ít tốn chi phí, dễ thực hiện.
- Hội thảo tập huấn đã thực hiện với phương thức lấy học viên làm trung tâm, nhiều phương pháp về sự tham gia được vận dụng như thảo luận nhóm, tổ chức trò chơi, thực hành, làm bài tập,… qua đó giúp cho việc tiếp thu kiến thức nhanh và hiệu quả.
 

Hình ảnh các học viên tích cực thảo luận 
 
Sau 2 ngày tích cực tham gia của các anh chị học viên, tập huấn viên và các bên liên quan, chúng ta đã hoàn thành nội dung Hội thảo tập huấn theo kế hoạch đặt ra. Với 30 học viên thành phần gồm đại diện lãnh đạo 6 xã dự án, các lãnh đạo, cán bộ thuộc UBMT xã, HPN, HND, cộng tác viên. Hội thảo tập huấn đã Tạo cơ hội cho các cộng tác viên, cán bộ cơ sở tại 6 xã dự án được chia sẻ kinh nghiệm và Nâng cao kỹ năng truyền thông, giám sát và tư vấn pháp luật. Đặc biệt thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
 

Hình ảnh toàn thể các học viên trong hai ngày tập huấn
 
Những kiến thức học được trong đợt này cũng như các khóa tập huấn trước đây phía Ban QLDA rất mong sẽ được các anh chị học viên quan tâm vận dụng hiệu quả ở địa phương. Tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo địa phương để phát huy hiệu quả vai trò của các cán bộ cộng tác viên cơ sở trong thời gian tới.
 

 


Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos