Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Tập huấn kỹ năng truyền thông, giám sát và tư vấn pháp luật cho tổ chức cộng đồng, cộng tác viên và cán bộ cơ sở 6 xã dự án

Đăng lúc: Thứ ba - 24/10/2023 17:03 - Người đăng bài viết: admin
Tập huấn kỹ năng truyền thông, giám sát và tư vấn pháp luật cho tổ chức cộng đồng, cộng tác viên và cán bộ cơ sở 6 xã dự án

Tập huấn kỹ năng truyền thông, giám sát và tư vấn pháp luật cho tổ chức cộng đồng, cộng tác viên và cán bộ cơ sở 6 xã dự án

Ngày 23/10/2023 - 24/10/2023 đã diễn ra khóa tập huấn kỹ năng tư vấn pháp luật, giám sát và truyền thông pháp luật cho 60 cán bộ cơ sở thuộc sáu xã dự án: Trường Sơn, Trường Xuân, Vạn Ninh, Hiền Ninh, Tân Ninh, Hàm Ninh.
Ngày 23-24/10 và ngày 26-27/10/2023 tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã diễn ra 2 khóa tập huấn về kỹ năng tư vấn pháp luật, giám sát và truyền thông pháp luật cho cán bộ cơ sở.

Trong khuôn khổ hoạt động Dự án “Tăng cường tiếp cận pháp luật và đảm bảo quyền tham gia của phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương thông qua thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Quảng Bình” do Quỹ JIFF thuộc Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) của Bộ Tư pháp và do Liên minh châu Âu tài trợ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo (RDPR) và Hội Luật gia huyện Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức triển khai 2 khóa Tập huấn kỹ năng tư vấn pháp luật, giám sát và truyền thông pháp luật, gồm khóa thứ nhất vào ngày 23-24/10/2023 và khóa thứ hai vào ngày 26-27/10/2023. Hai khóa với 60 học viên tham gia là cộng tác viên, cán bộ hội viên Hội phụ nữ, hội nông dân, cán bộ tư pháp xã, UBMT xã, ban mặt trận thôn/bản, ban thanh tra nhân dân của 6 xã dự án gồm Trường Sơn, Trường Xuân, Vạn Ninh, Hiền Ninh, Tân Ninh, Hàm Ninh.
 


Khai mạc khóa Tập huấn kỹ năng truyền thông, giám sát và tư vấn pháp luật
 
Tham dự khóa tập huấn có đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của Huyện ủy huyện Quảng Ninh, thường trực UBMTTQ huyện, chủ tịch Hội Nông dân và Hội phụ nữ huyện Quảng Ninh, lãnh đạo Hội Luật gia huyện và RDPR. Tập huấn viên chính cho khóa tập huấn gồm 2 chuyên gia có kinh nghiệm được Ban quản lý dự án tổ chức tuyển chọn để đảm nhiệm thực hiện khóa tập huấn này.

Mỗi khóa tập huấn được diễn ra 2 ngày với hai nội dung chính gồm 1) Kỹ năng truyền thông và giám sát bao gồm các nội dung như: Giới thiệu Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, lựa chọn nội dung truyền thông trong Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (DCCS), xác định phương pháp và kênh truyền thông, một số kỹ năng truyền thông phù hợp với các địa phương và nội dung, quy trình và cách thức giám sát thực hiện luật DCCS; 2) Kỹ năng Tư vấn pháp luật trong thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở bao gồm các nội dung như  các khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc và yêu cầu cơ bản của người thực hiện tư vấn pháp luật, quy trình và các bước thực hiện tư vấn pháp luật.
Ngày thứ nhất của khóa tập huấn
 

Ngày thứ hai của khóa tập huấn
 
Sau khóa tập huấn, 60 học viên được nâng cao nhận thức về Luật thực hiện DCỞCS và thực hành được các kỹ năng tập huấn truyền thông, tư vấn pháp luật và giám sát về thực hiện luật DCCS. Đây sẽ là những cán bộ nòng cốt trực tiếp thực hiện hoạt động truyền thông cho cộng đồng về Luật DCCS tại các xã dự án trong thời gian tới.
Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos