Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Truyền thông cộng đồng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Đăng lúc: Thứ sáu - 08/12/2023 14:13 - Người đăng bài viết: admin
Truyền thông cộng đồng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Truyền thông cộng đồng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Hoạt động truyền thông cho cộng đồng về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật bình đẳng giới thuộc khuôn khổ sáng kiến dự án “Tăng cường tiếp cận pháp luật và đảm bảo quyền tham gia của phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương thông qua thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Quảng Bình” thuộc  Quỹ thúc đẩy sáng kiến Tư Pháp (JIFF)  tài trợ bởi Liên minh Châu Âu, do Bộ Tư Pháp phê duyệt tài trợ, Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh và Hội Luật gia huyện Quảng Ninh đồng thực hiện.

 
Truyền thông cộng đồng tại xã Trường Sơn

Mục tiêu của hoạt động là nâng cao nhận thức cho ít nhất 900 người dân về thực thi Luật Thực hiện DCCS và bình đẳng giới tại 6 xã triển khai dự án: Trường Sơn, Trường Xuân, Vạn Ninh, Hiền Ninh, Tân Ninh, Hàm Ninh.

Ban quản lý dự án phối hợp với Hội luật gia huyện Quảng Ninh đã  tổ chức thành công 18 cuộc truyền thông và tư vấn pháp luật cho cộng đồng tại 6 xã triển khai dự án: Trường Sơn, Trường Xuân, Vạn Ninh, Hiền Ninh, Tân Ninh, Hàm Ninh với 900 học viên tham gia, mỗi cuộc có 50 học viên. Mỗi xã có 3 cuộc truyền thông do HND, HPN,UBMTTQ chủ trì với 900 học viên tham gia, trong đó Trong đó có 259 nam (khoảng 28,78%), 641 nữ ( khoảng 71,22%) , 238 người dân tộc thiểu số tham gia các cuộc truyền thông. 

Cán bộ cơ sở xã Hàm Ninh tham gia hỗ trợ truyền thông

Ngoài ra, hoạt động này hỗ trợ nâng cao năng lực cho 36 Cộng tác viên ở cơ sở là cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân trong việc chuẩn bị tài liệu, phương pháp và hỗ trợ tham gia truyền thông ở cơ sở. Đây là những cán bộ nòng cốt tiếp tục thực hiện truyền thông mở rộng đến cộng đồng, duy trì tính bền vững của dự án sau khi kết thúc.
Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos