Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ pháp lý thực hiện Luật THDCCS cho cộng đồng

Đăng lúc: Chủ nhật - 17/12/2023 14:48 - Người đăng bài viết: admin
Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ pháp lý thực hiện Luật THDCCS cho cộng đồng

Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ pháp lý thực hiện Luật THDCCS cho cộng đồng

Hoạt động tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý là một hoạt động trong chuỗi hoạt động của dự án “Tăng cường tiếp cận pháp luật đảm bảo quyền tham gia của phụ nữ người nghèo, người dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế xã hội thông qua thúc đẩy thực thi Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở tại Tỉnh Quảng Bình.
Hoạt động tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý nằm trong khuôn khổ dự Dự án “Tăng cường tiếp cận pháp luật và đảm bảo quyền tham gia của phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương thông qua thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Quảng Bình” thuộc  Quỹ thúc đẩy sáng kiến Tư Pháp (JIFF)  tài trợ bởi Liên minh Châu Âu, do Bộ Tư Pháp phê duyệt tài trợ, Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh và Hội Luật gia huyện Quảng Ninh đồng thực hiện từ ngày 15 tháng 6 năm 2023 đến 31 tháng 5 năm 2024 tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Mục tiêu chung của hoạt động này nhằm thúc đẩy thực thi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Luật THDCCS) có hiệu lực từ 01/7/2023 thông qua hỗ trợ nâng cao nhận thức pháp luật và tư vấn pháp lý, thúc đẩy quyền thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, tổ chức giám sát và hưởng thụ các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương do pháp luật đảm bảo cho phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số nhằm hướng đến đạt các mục tiêu cụ thể là nâng cao nhận thức pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân và các bên liên quan thực hiện dân chủ ở cơ sở.

\
Tư vấn pháp luật lưu động tại bản Cổ Tràng

Mục tiêu cụ thể  nhằm tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng tại vùng dự án thuộc địa bàn các xã Vạn Ninh, Hiền Ninh, Tân Ninh của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình về lĩnh vực liên quan đến thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở, trong đó đặc biệt đối với đối tượng là phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số. 

Dự kiến có 18 cuộc tư vấn pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở cho khoảng 360 người dân tại 6 xã dự án, dự kiến mỗi xã có 3 cuộc được thực hiện với 60 người/mỗi xã được tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý;

Tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý bản Cây Cà

Ban quản lý dự án phối hợp với Hội Luật gia huyện Quảng Ninh tổ chức hai cuộc tư vấn pháp luật lưu động tại bản Cổ Tràng và Cây Cà xã Trường Sơn với tổng 40 người tham gia là phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số. 

Dự kiến, trong thời gian tới Ban quản lý dự án tiếp tục phối hợp với Hội Luật gia huyện Quảng Ninh, trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và địa phương tiếp tục triển khai các cuộc tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý thực hiện Luật THDCCS cho cộng đồng tại 06 xã dự án: Trường Sơn, Trường Xuân, Vạn Ninh, Hiền Ninh, Tân Ninh và Hàm Ninh.


Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos