Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Tập huấn kỹ năng tiếp xúc và vận động pháp luật hiệu quả với cộng đồng dân tộc cho tư vấn viên và luật sư.

Đăng lúc: Thứ sáu - 01/11/2019 13:31 - Người đăng bài viết: admin
Tập huấn kỹ năng tiếp xúc và vận động pháp luật hiệu quả với cộng đồng dân tộc cho tư vấn viên và luật sư.

Tập huấn kỹ năng tiếp xúc và vận động pháp luật hiệu quả với cộng đồng dân tộc cho tư vấn viên và luật sư.

Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 10, Quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh (RDPR) phối hợp cùng văn phòng Luật sư Quảng Bình và văn phòng Luật sư Hồ Lý Hải tổ chức khóa tập huấn kỹ năng tiếp xúc và vận động pháp luật hiệu quả với cộng đồng dân tộc cho tư vấn viên và luật sư, nằm trong khuôn khổ dự án “ Thúc đẩy tiếp cận công lý về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cùng cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình”.
Tại buổi tập huấn, các đại biểu là thành viên trong mạng lưới tư vấn viên được triển khai chuyên đề về công tác vận động quần chúng tại địa bàn. Các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như kỹ năng vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia hạn chế, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, bạo lực gia đình.


Cũng tại buổi tập huấn, các đại biểu còn được triển khai thực hành một số kỹ năng vận động quần chúng thông qua việc tuyên truyền 3 bộ Luật là Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới và Luật phòng chống bạo lực gia đình. 
Qua lớp tập huấn lần này, các tư vấn viên đã có thêm kỹ năng về tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và chấp hành pháp luật, xây dựng khối đại đoàn kết cũng như giữ gìn phong tục tập quán, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos