Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Tập huấn về thể chế và chính sách lâm nghiệp Việt Nam

Đăng lúc: Thứ năm - 24/07/2014 10:54 - Người đăng bài viết: admin
Từ ngày 27 đến 28/4/2014, tại Huế, Liên minh FORLAND đã tổ chức buổi tập huấn “Thể chế và chính sách lâm nghiệp Việt Nam” cho các tổ chức thành viên. Tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “Tham vấn cộng động về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng” của FORLAND do tổ chức Oxfam Anh tài trợ.
 Tham gia khóa tập huấn có chuyên gia lâm nghiệp Tiến sĩ Nguyễn Quang Tân- điều phối viên quốc gia của tổ chức Con người và Rừng (RECOFTC) và Thạc sĩ Hoàng Huy Tuấn- giảng viên trường Đại học Nông lâm Huế với tư cách là giảng viên khóa tập huấn. Các học viên chủ yếu là đại diện đến từ 7 tổ chức thành viên liên minh, bao gồm Trung tâm Phát triển Nông thôn Miền Trung (CRD), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức bản địa và Phát triển (CIRD), Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM), Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD), Qũy Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo (RDPR), Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững (CRCSD).

 

Học viên tham gia lớp tập huấn 

 
Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm cung cấp kiến thức cần thiết cho học viên về thể chế, khung chính sách và pháp luật lâm nghiệp. Đồng thời, hướng dẫn cách phân tích các bước cơ bản trong tiến hành nghiên cứu chính sách như nội dung của một đề cương nghiên cứu.

 

Học viên tham gia thảo luận nhóm

 
Thông qua khóa tập huấn, học viên được thực hành phân tích thể chế và chính sách qua những bài tập cụ thể áp dụng cho chính các dự án theo vấn đề (IBPs) mà FORLAND đang thực hiện. Bằng việc phân tích và sử dụng các công cụ nghiên cứu, các nhóm đã thảo luận về các thiết chế cụ thể cũng như xác định các bên liên quan tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách.
Khóa tập huấn đã cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc phân tích thể chế và chính sách nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các thành viên liên minh trong các hoạt động hỗ trợ vận động chính sách trong thời gian tới.

Nguồn tin: forlandvn.wordpress.com
 

Kết nối cộng đồng

Videos