Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Tuyển tư vấn hướng dẫn viết đề xuất và thẩm định sáng kiến cộng đồng

Đăng lúc: Thứ tư - 18/10/2023 09:32 - Người đăng bài viết: admin
Tuyển tư vấn hướng dẫn viết đề xuất và thẩm định sáng kiến cộng đồng

Tuyển tư vấn hướng dẫn viết đề xuất và thẩm định sáng kiến cộng đồng

Ban quản lý dự án cần tuyển các chuyên gia tư vấn xây dựng nội dung hướng dẫn viết đề xuất sáng kiến cộng đồng và thực hiện thẩm định các sáng kiến cộng đồng thực hiện dân chủ cơ sở.


TUYỂN TƯ VẤN

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Nhiệm vụ tư vấn: Thực hiện tư vấn xây dựng nội dung, thẩm định các sáng kiến cộng đồng thực hiện dân chủ cơ sở
 1. Thông tin chung
Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (gọi tắt EU JUNE) do Liên minh Châu Âu tài trợ và Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản dự án. EU JULE có hai hợp phần, bao gồm hợp phần PAGODA và hợp phần " Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF) do Oxfam tại Việt Nam quản lý.
Dự án “Tăng cường tiếp cận pháp luật và đảm bảo quyền tham gia của phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương thông qua thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Quảng Bình” do Quỹ JIFF tài trợ và Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh thực hiện từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024. Dự án hỗ trợ thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (LTHDCCS) có hiệu lực từ 01/7/2023 thông qua hỗ trợ nâng cao nhận thức pháp luật và tư vấn pháp lý, thúc đẩy quyền thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, tổ chức giám sát và hưởng thụ các chính sách phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương do pháp luật đảm bảo cho phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số.
Dự án thực hiện hướng tới 3 mục tiêu cụ thể sau: 1) Nâng cao nhận thức pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân và các bên liên quan thực hiện dân chủ ở cơ sở; 2) Tăng cường tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý thực hiện Luật THDCCS cho cộng đồng; 3) Góp ý văn bản chính sách pháp luật triển khai thực hiện Luật THDCCS.
Hoạt động đề xuất sáng kiến cộng đồng thực hiện dân chủ cơ sở thuộc khuôn khổ kế hoạch thực hiện dự án, Ban quản lý dự án cần tuyển các chuyên gia tư vấn xây dựng nội dung hướng dẫn viết đề xuất sáng kiến cộng đồng và thực hiện thẩm định các sáng kiến này.
 1. Mục tiêu của hoạt động:      
Mục tiêu của cuộc hoạt động này là có 12 sáng kiến nhỏ do cộng đồng đề xuất và triển khai thực hiện thực hành dân chủ ở cơ sở qua truyền thông, giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở với khoảng 960 người hưởng lợi từ các sáng kiến cộng đồng.
Có ít nhất 3 sáng kiến có văn bản kiến nghị góp ý cho các chương trình kế hoạch phát triển ở địa phương.
 1. Nhiệm vụ chung của tư vấn:
  • Một chuyên gia tư vấn thực hiện xây dựng bản hướng dẫn nội dung đề xuất sáng kiến cộng đồng;Chuẩn bị các biểu mẫu, và tập huấn hướng dẫn viết đề xuất sáng kiến cộng đồng.
  • Ba chuyên gia tham gia xây dựng tiêu chí và thẩm định lựa chọn sáng kiến cộng đồng tại 2 đợt kêu gọi đề xuất sáng kiến của Dự án.
  • Báo cáo tư vấn sau khi hoàn thành công việc tư vấn.
 2. Các kết quả cần tạo ra và bàn giao của hoạt động tư vấn:
 1. Bản hướng dẫn đề xuất sáng kiến cộng đồng.
 2. Các mẫu biểu liên quan thực hiện đề xuất sáng kiến cộng đồng.
 3. Báo cáo tư vấn theo cấu trúc được thỏa thuận và các phụ lục. 
 1. Các đối tác liên quan:
Tư vấn sẽ làm việc chặt chẽ với BQLDA, cán bộ dự án và các đối tác của dự án ở địa phương các cấp, cộng đồng người dân trong vùng dự án.
 1. Quy định về chi trả thù lao:
Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm làm việc của tư vấn và không vượt quá định mức của quỹ JIFF. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với BQLDA.
 1. Thời gian tư vấn và địa điểm:
 • Khoảng thời gian thực hiện tư vấn dự kiến: Đợt 1: Từ 15/11/2023 đến 31/12/2023; Đợt 2: từ 10/02/2024 đến 30/3/2024.
 • Địa điểm làm việc: Tại văn phòng RDPR, huyện Quảng Ninh.
 1. Hậu cần và các vấn đề khác:
  • BQLDA là cơ quan đầu mối trong việc trao đổi thông tin với bên ngoài, với các đối tác của dự án và hỗ trợ tư vấn trong việc thu thập thông tin liên quan trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tư vấn.
  • Tư vấn, thẩm định sáng kiến cộng đồng được coi là hoàn chỉnh khi bản báo cáo cuối cùng trình Ban QLDA được thông qua.
  • Tất cả các báo cáo và tài liệu liên quan do tư vấn soạn thảo trong khuôn khổ nhiệm vụ này đều thuộc quyền sở hữu của RDPR.
 2. Yêu cầu đối với tư vấn:
Để thực hiện nhiệm vụ này, đề xuất bởi các chuyên gia tư vấn chính có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông thôn, bình đẳng giới, tư pháp và có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra, nghiên cứu, thẩm định, giám sát.
Chuyên gia tư vấn phải đáp ứng những tiêu chí cơ bản về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cụ thể như sau:
 1. Có bằng cử nhân trở lên về các chuyên ngành liên quan được đề cập trên và ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, bình đẳng giới và tư vấn chính sách pháp luật.
 2. Có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu, điều tra, thẩm định, giám sát.
 3. Có kinh nghiệm sử dụng phương pháp có sự tham gia và công cụ nghiên cứu phát triển.
 4. Có kinh nghiệm làm việc với chính quyền địa phương các cấp và cộng đồng, đặc biệt với cộng đồng dân tộc thiểu số.
 1. Kế hoạch triển khai dự kiến
Thời gian Hoạt động
18/10-2/11/2023 Thông báo tuyển tư vấn và tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển tư vấn
3/11-4/11/2023 Xét hồ sơ tuyển chọn tư vấn và hợp đồng cho tư vấn
5/11-15/11/2023 Hoàn thành kế hoạch, công cụ thực hiện nhiệm vụ
15-30/11/2023 Tập huấn, Hướng dẫn thực hiện nội dung đề xuất sáng kiến
Đợt 1: 10/12/2023
Đợt 2: 10/2/2024
Thẩm định sáng kiến cộng đồng
 1. Hồ sơ ứng tuyển:
Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng gửi Hồ sơ theo địa chỉ email: rdpr.fund@gmail.com, hoặc trực tiếp gửi các văn bản trên đến văn phòng Quỹ Phát triển Nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh, tại địa chỉ TDP Trung Trinh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, SĐT: 0232 3872465. Hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 2/11/2023.
 1.  Hồ sơ bao gồm:
- Thư ứng tuyển
- Sơ yếu lý lịch (hoặc CV) của chuyên gia (bản tiếng việt hoặc tiếng Anh).
- Đề xuất trước bản đề cương thực hiện, đề cương báo cáo và kế hoạch công việc.
- Dự toán kinh phí (bao gồm cả chi phí đi lại, ăn ở nếu có).
Ban quản lý dự án sẽ đánh giá Hồ sơ và trực tiếp liên hệ, trao đổi cụ thể với ứng viên phù hợp TOR trên.
Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos