Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Tuyển tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng về thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở

Đăng lúc: Thứ hai - 04/12/2023 10:14 - Người đăng bài viết: admin
Tuyển tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng về thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở

Tuyển tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng về thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở

Ban quản lý dự án cần tuyển nhóm chuyên gia tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý tại các xã dự án tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

 
 TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Nhiệm vụ tư vấn: Thực hiện tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng về thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở tại 6 xã dự án.
 1. Thông tin chung
Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (gọi tắt EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ và Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản dự án. EU JULE có hai hợp phần, bao gồm hợp phần PAGODA và hợp phần " Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF) do Oxfam tại Việt Nam quản lý.
Dự án “Tăng cường tiếp cận pháp luật và đảm bảo quyền tham gia của phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương thông qua thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Quảng Bình” do Quỹ JIFF tài trợ và Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh thực hiện từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024. Dự án hỗ trợ thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (LTHDCCS) có hiệu lực từ 01/7/2023 thông qua hỗ trợ nâng cao nhận thức pháp luật và tư vấn pháp lý, thúc đẩy quyền thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, tổ chức giám sát và hưởng thụ các chính sách phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương do pháp luật đảm bảo cho phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số.
Dự án thực hiện hướng tới 3 mục tiêu cụ thể sau: 1) Nâng cao nhận thức pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân và các bên liên quan thực hiện dân chủ ở cơ sở; 2) Tăng cường tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý thực hiện Luật THDCCS cho cộng đồng; 3) Góp ý văn bản chính sách pháp luật triển khai thực hiện Luật THDCCS.
Hoạt động Tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý qua các hình thức lưu động trực tiếp, qua internet, điện thoại cho cộng đồng nằm trong khuôn khổ dự án, Ban quản lý dự án cần tuyển nhóm chuyên gia tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý tại các xã dự án tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
 
 1. Mục tiêu của tư vấn:      
Mục tiêu của hoạt động này là tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng tại vùng dự án về lĩnh vực liên quan đến thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở, trong đó đặc biệt đối với đối tượng là phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số.
 • Có 18 cuộc tư vấn pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở cho 360 người dân tại 6 xã dự án, dự kiến mỗi xã có 3 cuộc được thực hiện.
 • Có 3 trường hợp được tư vấn pháp lý, hoàn thiện hồ sơ thực hiện tố tụng hoặc ngoài tố tụng, tổ chức đối thoại với chính quyền và các bên liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
 1. Nhiệm vụ chung của tư vấn:
  • Chuẩn bị tài liệu nội dung tư vấn pháp luật theo nhu cầu của các nhóm lĩnh vực và theo nhu cầu từng trường hợp cụ thể đơn yêu cầu tư vấn pháp luật, lưu ý các nội dung có quan tâm đến các vấn đề về giới.
  • Phương pháp tư vấn có sự phân chia các nhóm nam và nữ riêng nếu cần thiết.
  • Phát hiện những khó khăn và rào cản riêng cản trở nam, nữ tiếp cận dịch vụ tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý.
  • Thực hiện vai trò tư vấn chính cho hoạt động tư vấn pháp luật lưu động trực tiếp. Có 18 cuộc tư vấn pháp luật lưu động tại 6 xã dự án, mỗi cuộc một ngày.
  • Phối hợp với các đối tác liên quan, chính quyền địa phương để thu thập các thông tin hiện có phục vụ cho hoạt động tư vấn.
  • Báo cáo sau hoạt động có bao gồm tách biệt số liệu theo giới tính; các phát hiện về giới.
 2. Các kết quả cần tạo ra và bàn giao của hoạt động tư vấn:
 1. Tài liệu tư vấn: Danh sách tư vấn, nội dung tư vấn pháp luật cho các trường hợp cụ thể, biên bản ghi chép,…
 2. Báo cáo tổng hợp sau hoạt động tư vấn theo cấu trúc được thỏa thuận và các phụ lục. 
 1. Các đối tác liên quan:
Tư vấn sẽ làm việc chặt chẽ với BQLDA, cán bộ dự án và các đối tác của dự án ở địa phương các cấp, cộng đồng người dân trong vùng dự án.
 1. Quy định về chi trả thù lao:
Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm làm việc của tư vấn và không vượt quá định mức của quỹ JIFF. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với BQLDA.
 1. Thời gian tư vấn và địa điểm:
 • Khoảng thời gian thực hiện tư vấn dự kiến: Bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 năm 2023 đến 28 tháng 02 năm 2024.
 • Địa điểm làm việc: Tại 06 xã triển khai dự án tại huyện Quảng Ninh gồm xã Trường Sơn, Trường Xuân, Vạn Ninh, Hiền Ninh, Hàm Ninh, Tân Ninh.
 1. Hậu cần và các vấn đề khác:
  • BQLDA là cơ quan đầu mối trong việc trao đổi thông tin với bên ngoài, với các đối tác của dự án và hỗ trợ tư vấn trong việc thu thập thông tin liên quan trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tư vấn.
  • Nhiệm vụ tư vấn được coi là hoàn chỉnh khi bản báo cáo cuối cùng trình Ban QLDA và các tài liệu tư vấn kèm theo được thông qua.
  • Tất cả các báo cáo và tài liệu liên quan do tư vấn soạn thảo trong khuôn khổ nhiệm vụ này đều thuộc quyền sở hữu của RDPR.
 2. Yêu cầu đối với tư vấn:
Để thực hiện nhiệm vụ này, yêu cầu tuyển chọn ít nhất 3 nhóm chuyên gia tư vấn gồm chuyên gia tư vấn chính có năng lực kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, luật sư và cán bộ hỗ trợ có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nông thôn, luật học, xã hội học.
Chuyên gia tư vấn phải đáp ứng những tiêu chí cơ bản về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cụ thể như sau:
 1. Có bằng cử nhân trở lên về các chuyên ngành liên quan được đề cập trên và ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chính sách pháp luật với chuyên gia chính và ít nhất 3 năm kinh nghiệm với cán bộ hỗ trợ.
 2. Có kinh nghiệm thực hiện tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho các dự án tương tự.
 3. Có kinh nghiệm làm việc với chính quyền địa phương các cấp và cộng đồng, đặc biệt với cộng đồng dân tộc thiểu số.
 1. Kế hoạch triển khai dự kiến
Thời gian Hoạt động
24/11-9/12/2023 Thông báo tuyển tư vấn và tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển tư vấn
9/12-10/12/2023 Xét hồ sơ tuyển chọn tư vấn và hợp đồng cho tư vấn
16/12/2023 Hoàn thành kế hoạch, công cụ tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý
18/12/2023- 18/02/2024 Thực hiện tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý
19/02-28/02/2024 Hoàn thiện báo cáo tư vấn
 1. Hồ sơ ứng tuyển:
Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng gửi Hồ sơ theo địa chỉ email: rdpr.fund@gmail.com, hoặc trực tiếp gửi các văn bản trên đến văn phòng Quỹ Phát triển Nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh, tại địa chỉ TDP Trung Trinh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, SĐT: 0232 3872465. Hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 9/12/2023.
 1.  Hồ sơ bao gồm:
- Thư ứng tuyển
- Sơ yếu lý lịch (hoặc CV) của chuyên gia (bản tiếng việt hoặc tiếng Anh).
- Đề xuất trước bản đề cương thực hiện, đề cương báo cáo và kế hoạch công việc.
Ban quản lý dự án sẽ đánh giá Hồ sơ và trực tiếp liên hệ, trao đổi cụ thể với ứng viên phù hợp TOR trên.

Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos