Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Tuyển tư vấn thiết kế tài liệu truyền thông

Đăng lúc: Thứ bảy - 14/10/2023 09:27 - Người đăng bài viết: admin
Tuyển tư vấn thiết kế tài liệu truyền thông

Tuyển tư vấn thiết kế tài liệu truyền thông

Ban quản lý dự án cần tuyển chuyên gia tư vấn thiết kế tài liệu in ấn standee, tờ rơi truyền thông.


TUYỂN TƯ VẤN THIẾT KẾ TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG

 
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Nhiệm vụ tư vấn: Thiết kế in ấn standee, tờ rơi truyền thông
 
 1. Thông tin chung
Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (gọi tắt EU JUNE) do Liên minh Châu Âu tài trợ và Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản dự án. EU JULE có hai hợp phần, bao gồm hợp phần PAGODA và hợp phần " Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF) do Oxfam tại Việt Nam quản lý.
Dự án “Tăng cường tiếp cận pháp luật và đảm bảo quyền tham gia của phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương thông qua thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Quảng Bình” do Quỹ JIFF tài trợ và Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh thực hiện từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024. Dự án hỗ trợ thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (LTHDCCS) có hiệu lực từ 01/7/2023 thông qua hỗ trợ nâng cao nhận thức pháp luật và tư vấn pháp lý, thúc đẩy quyền thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, tổ chức giám sát và hưởng thụ các chính sách phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương do pháp luật đảm bảo cho phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số.
Dự án thực hiện hướng tới 3 mục tiêu cụ thể sau: 1) Nâng cao nhận thức pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân và các bên liên quan thực hiện dân chủ ở cơ sở; 2) Tăng cường tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý thực hiện Luật THDCCS cho cộng đồng; 3) Góp ý văn bản chính sách pháp luật triển khai thực hiện Luật THDCCS.
Trong khuôn khổ kế hoạch thực hiện dự án, Ban quản lý dự án cần tuyển nhóm chuyên gia tư vấn thiết kế tài liệu, standee, tờ rơi truyền thông.
 1. Mục tiêu :      
Mục tiêu của hoạt động này là nhằm xây dựng hoàn thiện thiết kế tài liệu in ấn standee và tờ rơi truyền thông trong hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và bình đẳng giới.
3. Yêu cầu:  Kết quả của hoạt động này đáp ứng được các yêu cầu sau:
 • Hoàn thiện thiết kế nội dung standee và tờ rơi phục vụ truyền thông cho dự án.
 • Nội dung tờ rơi, standee đầy đủ các nội dung, hình thức trình bày được thống nhất với Ban quản lý dự án và đảm bảo dễ hiểu, dễ sử dụng
 • Thiết kế thân thiện, không có các hình ảnh và ngôn ngữ có định kiến giới.
 
        4. Nhiệm vụ chung của tư vấn:
 • Phối hợp làm việc với Ban quản lý dự án hình thành ý tưởng thiết kế tờ rơi, standee.
 • Chuẩn bị và đệ trình bản thiết kế dự thảo nội dung tờ rơi, standee.
 • Thực hiện tham vấn với Ban quản lý dự án để xây dựng và hoàn thiện bản thiết kế tờ rơi, standee.
 • Hoàn thiện bản cuối cùng gồm bản thiết kế các files mềm đạt yêu cầu về kĩ thuật in ấn, phát hành rõ ràng.
5. Các kết quả cần tạo ra và bàn giao cho Dự án của tư vấn:
 1. Đề cương tư vấn và kế hoạch triển khai hoạt động tư vấn.
 2. Files thiết kế chính thức đã được Ban quản lý dự án phê duyệt.
 3. Các files mềm đạt yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật in ấn, lưu trữ và trình chiếu slide.
6. Các đối tác liên quan:
Tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với BQLDA và cán bộ dự án trong quá trình thực hiện hoạt động tư vấn. Có thể làm việc với đối tác, cộng tác viên pháp luật khi cần tham vấn ý kiến.
7. Quy định về chi trả thù lao:
Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm làm việc của tư vấn và không vượt quá định mức của quỹ JIFF. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với BQLDA.
8. Kế hoạch triển khai hoạt động:
Thời gian triển khai hoạt động dự án biên soạn nội dung và thiết kế tờ rơi, standee dự kiến như sau:   
Khoảng thời gian thực hiện Hoạt động
15/10- 29/10/2023 Thông báo tuyển và nhận hồ sơ ứng tuyển
30/10/2023 Xét hồ sơ tuyển chọn thiết kế và ký hợp đồng
31/10-15/11/2023 Xây dựng hoàn thành nội dung và thiết kế các tờ rơi, standee
16/11/2023 Nghiệm thu kết quả hợp đồng tư vấn
9. Hậu cần và các vấn đề khác:
 • BQLDA là cơ quan đầu mối trong việc trao đổi thông tin với bên ngoài, với các đối tác của dự án và hỗ trợ tư vấn trong việc thu thập thông tin liên quan trong cả thời gian thực hiện nhiệm vụ tư vấn.
 • Tư vấn được coi là hoàn chỉnh khi bản thiết kế cuối cùng trình Ban QLDA được thông qua.Tất cả thiết kế tờ rơi, standee liên quan do tư vấn soạn thảo trong khuôn khổ nhiệm vụ này đều thuộc quyền sở hữu của Ban QLDA.
10. Yêu cầu đối với tư vấn:
Để thực hiện nhiệm vụ này, yêu cầu nhóm chuyên gia tư vấn về thiết kế có năng lực kinh nghiệm biên soạn nội dung tờ rơi, standee truyền thông.
Nhóm chuyên gia tư vấn phải đáp ứng những tiêu chí cơ bản về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cụ thể như sau:
 1. Có từ bằng cao đẳng trở lên về các chuyên ngành liên quan đến thiết kế quảng cáo, truyền thông hoặc có trình độ đại học có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo, truyền thông về pháp luật, phát triển cộng đồng.
 2. Có kinh nghiệm thực hiện xây dựng tờ rơi, standee, và thực hiện truyền thông pháp luật, phát triển cộng đồng.
11. Hồ sơ ứng tuyển:
Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng gửi Hồ sơ theo địa chỉ email: rdpr.fund@gmail.com  và hoặc trực tiếp gửi hồ sơ đến văn phòng Quỹ Phát triển Nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh, Địa chỉ: Tổ Dân phố Trung Trinh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. SĐT: 091 2424 863. Hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 29/10/2023.

.  Hồ sơ bao gồm:
- Thư ứng tuyển
- Sơ yếu lý lịch (hoặc CV) của các chuyên gia.
- Đề xuất trước bản kế hoạch công việc tư vấn.
- Dự toán kinh phí (bao gồm cả chi phí đi lại, ăn ở nếu có).
- Các sản phẩm tờ rơi, standee điển hình mà tư vấn đã thực hiện.
Ban quản lý dự án sẽ đánh giá Hồ sơ và trực tiếp liên hệ, trao đổi cụ thể với ứng viên phù hợp TOR trên.
 
 
Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos