Banner tiếng Việt
Vietnamese English

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN DỰ ÁN “ THÚC ĐẨY TIẾP CẬN CÔNG LÝ VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH CÙNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI NGHÈO VÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI QUẢNG BÌNH”

Đăng lúc: Thứ hai - 03/06/2019 08:53 - Người đăng bài viết: admin
Để triển khai Dự án “Thúc đẩy tiếp cận công lý về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cùng cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số tại Quảng Bình”, Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh (RDPR) cần tuyển 1 Chuyên gia Tư vấn trợ giúp pháp lý.
Dự án “Thúc đẩy tiếp cận công lý về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cùng cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số tại Quảng Bình” là một trong số 14 dự án được phê duyệt trên toàn quốc bởi Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE – Quỹ JIFF). Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh (RDPR) đang cần tuyển 01 Chuyên gia Tư vấn trợ giúp pháp lý
Yêu cầu:
- Trình độ từ đại học trở chuyên ngành luật, quyền con người, giáo dục.
- Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ (công việc) liên quan đến tư vấn, bào chữa các vụ án, tuyên truyền cho các chương trình phổ biến giáo dục pháp luật.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc liên tục trong các lĩnh vực, công việc nêu trên trong 10 năm gần đây.
Chi tiết công việc được nêu trong điều khoản tham chiếu dưới đây:
1. Thông tin chung
Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của Chương trình “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam”, gọi tắt là “Chương trình EU JULE” được thực hiện trên cơ sở Hiệp định Tài chính số DCI-ASIE/2014/037-404 đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu ngày 2 tháng 12 năm 2015 và cụ thể hóa tại Quyết định số 2218/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Dự án “Thúc đẩy tiếp cận công lý về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cùng cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số tại Quảng Bình” là một trong 14 sáng kiến tư pháp được Quỹ JIFF tài trợ lần thứ nhất với chủ đề bình đẳng giới và gia đình. Dự án góp phần thúc đẩy tiếp cận công lý, giảm thiểu các vụ bạo lực trên cơ sở giới và vụ việc vi phạm luật hôn nhân gia đình với phụ nữ dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Bình.
Hợp phần hoạt động tư vấn trợ giúp pháp lý là chuỗi hoạt động trọng điểm của Dự án sẽ triển khai thực hiện từ tháng 6/2019 - tháng 10/2020. Trong khuôn khổ kế hoạch thực hiện Hợp phần, Ban quản lý dự án có nhu cầu tuyển 01 chuyên gia tư vấn để tư vấn, triển khai các hoạt động Trợ giúp pháp lý ở văn phòng, tư vấn qua điện thoại, tư vấn trực tuyến.
2. Mục tiêu
Mục tiêu chung: Mục tiêu chung của dự án là giảm ít nhất 30% vụ bạo lực trên cơ sở giới và vụ việc vi phạm luật hôn nhân gia đình với phụ nữ dân tộc thiểu số..
Mục tiêu cụ thể:
- Hình thành được Ban vận động thúc đẩy thành lập mạng lưới tổ chức tư vấn pháp luật tự nguyện được ra đời có đủ năng lực với ít nhất 5 TVV-PL, 15 CTV trợ giúp pháp lý và 25 TNV ở cộng đồng.
- Ít nhất 80% phụ nữ và trẻ em gái (từ 15 -55 tuổi) DTTS có nhận thức và biết xử lý tình huống BLGD, bất bình đẳng giới, và vi phạm luật HN-GD theo pháp luật.
- Trợ giúp được ít nhất 95% vụ việc BLGD, vi phạm luật với phụ nữ, trẻ em gái DTTS khi được phát hiện.
- Tư liệu hóa và phổ biến bài học kinh nghiệm về thúc đẩy BDG và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, HN-GD.
3. Kết quả mong đợi
Chuyên gia sẽ thực hiện các công việc nhằm mang lại kết quả sau:
- Biên soạn 01 bộ tài liệu/cẩm nang tư vấn về luật phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình và một số luật liên quan khác
- Thực hiện 17 cuộc tư vấn cho ít nhất 450 phụ nữ được trợ giúp pháp lý qua văn phòng, qua điện thoại và tư vấn trực tuyến về phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình và một số luật liên quan khác.
4. Phương pháp
Chuyên gia tư vấn sẽ trực tiếp làm việc và chịu sự giám sát của Ban quản lý Dự án. Trong quá trình làm việc, chuyên gia tư vấn và Ban quản lý Dự án sẽ trao đổi và thống nhất nội dung chi tiết bộ công cụ, phương án thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu và viết báo cáo.
5. Kế hoạch thực hiện
Đề đảm bảo thực hiện hiệu quả tư vấn, chuyên gia tư vấn cần thường xuyên trao đổi và thống nhất với Ban quản lý dự án về thời gian, địa điểm và nội dung và phương pháp thực hiện. Gợi ý một số công việc và tiến độ thực hiện như sau:
STT Công việc Thời điểm thực hiện, bàn giao Người thực hiện
1 Xây dựng bộ tài liệu/cẩm nang tư vấn trợ giúp pháp lý Tháng 6/2019 Chuyên gia tư vấn
2 Thực hiện 17 cuộc truyền thông, tư vấn Tháng 6/2019 – 10/2020 Chuyên gia tư vấn
3 Hoàn thiện báo cáo về quá trình trợ giúp pháp lý tại tỉnh Quảng Bình Tháng 10/2020 Chuyên gia tư vấn
 
6. Quy định về chi trả thù lao
- Thù lao: Mức thù lao được trả theo quy định của dự án.
- Thù lao của chuyên gia được chi trả hàng tháng
7. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Từ tháng 6/2019 đến tháng 10/2020
- Địa điểm: Tại văn phòng RDPR và 5 xã dự án thuộc huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
8. Hồ sơ ứng tuyển
Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng gửi Hồ sơ theo địa chỉ email: rdpr.fund@gmail.com, hoặc trực tiếp gửi các văn bản trên đến văn phòng Tiểu khu 7, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, SĐT: 0232 3872465. Hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 18/6/2019.
Hồ sơ bao gồm:
- Thư ứng tuyển
- Sơ yếu lý lịch (hoặc CV) của chuyên gia
- Dự toán kinh phí (bao gồm cả chi phí đi lại, ăn ở nếu có)
- Đề xuất phương án thực hiện và kế hoạch công việc
Ban quản lý dự án sẽ đánh giá Hồ sơ và trực tiếp liên hệ, trao đổi cụ thể với ứng viên phù hợp TOR trên.
Tác giả bài viết: BBT RDPR

Những tin mới hơn

 

Kết nối cộng đồng

Videos