Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Tuyển dụng chuyên gia tư vấn Xây dựng video truyền thông cho cộng đồng dân tộc thiểu số về Luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình

Đăng lúc: Thứ sáu - 17/04/2020 08:08 - Người đăng bài viết: admin
Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy tiếp cận công lý về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cùng cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số tại Quảng Bình", Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh (RDPR) cần tuyển 1 chuyên gia tư vấn Xây dựng video truyền thông cho cộng đồng dân tộc thiểu số về Luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình.
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
 
Nhiệm vụ tư vấn: Xây dựng video truyền thông cho cộng đồng dân tộc thiểu số về Luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình.
Chịu trách nhiệm trước: Giám đốc dự án
Giám sát: Ban quản lý dự án
 
1.      ĐẶT VẤN ĐỀ
Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của Chương trình “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam”, gọi tắt là “Chương trình EU JULE” được thực hiện trên cơ sở Hiệp định Tài chính số DCI-ASIE/2014/037-404 đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu ngày 2 tháng 12 năm 2015 và cụ thể hóa tại Quyết định số 2218/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Dự án “Thúc đẩy tiếp cận công lý về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cùng cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số tại Quảng Bình” là một trong 14 sáng kiến tư pháp được Quỹ JIFF tài trợ lần thứ nhất với chủ đề bình đẳng giới và gia đình. Dự án góp phần thúc đẩy tiếp cận công lý, giảm thiểu các vụ bạo lực trên cơ sở giới và vụ việc vi phạm luật hôn nhân gia đình với phụ nữ dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Bình.
Dự án được chính thức hoạt động từ tháng 6/2019 và dự kiến kết thúc vào tháng 10 năm 2020. Dự án thực hiện tại 5 xã miền núi gồm xã Trường Sơn, Trường Xuân huyện Quảng Ninh và xã Ngân Thủy, Kim Thủy và Lâm Thủy huyện Lệ Thủy tập trung đối tượng chủ yếu là người dân tộc Vân Kiều, chiếm tỷ lệ khá cao người không biết chữ, điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật rất hạn chế, phần lớn qua trưởng thôn bản và cán bộ cơ sở.
Nhằm giúp cộng đồng tiếp cận luật pháp hiệu quả thông qua truyền thông, Dự án cần tuyển một tư vấn chính thực hiện nhiệm vụ Xây dựng video truyền thông cho cộng đồng dân tộc thiểu số về Luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình.
 1. Mục tiêu của nhiệm vụ tư vấn:      
Mục tiêu chung của hoạt động này là nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân tộc thiểu số về luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình và Luật hôn nhân và gia đình thông qua xây dựng video truyền thông phục vụ cộng đồng.
Kết quả của hoạt động này đáp ứng được các yêu cầu sau:
§  Hoàn thiện bộ Video truyền thông theo 3 chuyên đề về luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình và Luật hôn nhân và gia đình.
§  Nội dung Video được xây dựng dựa trên các quy định của Luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình thông qua các hình thức bao gồm các câu chuyện, cuộc thi tiểu phẩm, sắm vai đóng kịch hoặc thuyết giảng của chuyên gia luật. Các nội dung, hình thức phù hợp với phong tục tập quán, gắn với điều kiện cuộc sống thực tế ở địa phương, đặc biệt đối với cộng đồng dân tộc thiểu số.
§  Cấu trúc nội dung phân đoạn của video:
-          Những cảnh báo hay hậu quả về các vấn đề đối với việc không chấp hành quy định của luật, ví dụ: tạo nên sự bất bình đẳng, phân biệt nam nữ, bạo lực gia đình, tảo hôn, cận huyết thống, vv.
-          Nhận biết về những vi phạm theo quy định của pháp luật.
-           Các giải pháp với các cấp độ tổ chức, cộng đồng và cá nhân tham gia can thiệp, hỗ trợ nhằm giải quyết hoặc hạn chế vi phạm pháp luật.
-          Thông điệp kêu gọi vận động cộng đồng chấp hành pháp luật cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
§  Thời gian trình chiếu cho mỗi chuyên đề (mỗi luật) là 45 phút.
§  Bộ Video thiết kế đáp ứng kĩ thuật được trình chiếu trên các thiết bị phổ biến, files mềm được lưu trữ qua CD và lưu trên phần mềm máy tính.
 1. Nhiệm vụ chung của tư vấn:
  • Đề xuất đề cương và kế hoạch triển khai xây dựng video. Bản đề cương tư vấn, bao gồm mục tiêu, phương pháp, kịch bản, khung thời gian và hỗ trợ hậu cần.
  • Tiến hành thu thập thông tin hình ảnh và thực hiện xây dựng video truyền thông theo nội dung Luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình.
  • Tham vấn với Ban quản lý dự án, các đối tác địa phương, chuyên gia luật để xây dựng kịch bản và hoàn thiện bộ tài liệu video truyền thông.
  • Hoàn thiện bản cuối cùng gồm bản CD và các files lưu trữ.
 2. Các kết quả cần tạo ra và bàn giao cho Dự án của tư vấn:
i)    Đề cương tư vấn và kế hoạch triển khai hoạt động tư vấn.
ii)   03 bộ video truyền thông theo 3 chuyên đề luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình.
iii)  Các tài liệu phụ lục gồm hình ảnh, tranh vẽ, sơ đồ kèm theo tài liệu gồm các files mềm và bản cứng (nếu có).
 1. Các đối tác liên quan:
Tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với BQLDA và cán bộ dự án trong quá trình thực hiện hoạt động tư vấn. Tư vấn có thể làm việc với đối tác địa phương, cộng đồng và các cộng tác viên pháp luật cơ sở khi cần tham vấn ý kiến và thu thập thông tin.
 1. Quy định về chi trả thù lao:
Mức thù lao tư vấn được trả theo quy định của dự án.
 1. Thời gian tư vấn và địa điểm:
-       Thời gian thực hiện tư vấn dự kiến: Từ 02/5 đến 22/5/2020.
-       Địa điểm: tại văn phòng RDPR và các xã dự án ở huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình.
 1. Hậu cần và các vấn đề khác:
·         BQLDA là cơ quan đầu mối trong việc trao đổi thông tin với bên ngoài, với các đối tác của dự án và hỗ trợ tư vấn trong việc thu thập thông tin liên quan trong cả thời gian thực hiện nhiệm vụ tư vấn.
·         Tư vấn được coi là hoàn chỉnh khi 03 bộ video truyền thông cuối cùng trình Ban QLDA được thông qua.
·         Tất cả các sản phẩm Video truyền thông và tài liệu liên quan do tư vấn thực hiện trong khuôn khổ nhiệm vụ này đều thuộc quyền sở hữu của RDPR.
 1. Yêu cầu đối với tư vấn:
Để thực hiện nhiệm vụ này, đề xuất sẽ hợp tác với một tổ chức hoặc cá nhân là chuyên gia tư vấn chính có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và tư vấn pháp luật.
Chuyên gia tư vấn chính phải đáp ứng những tiêu chí cơ bản về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cụ thể như sau:
a)       Có bằng đại học trở lên về các chuyên ngành liên quan được đề cập trên và ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông về pháp luật, đặc biệt kinh nghiệm xây dựng video truyền thông về chuyên đề bình đẳng giới và gia đình.
b)       Có hiểu biết và kinh nghiệm làm việc tại Quảng Bình về truyền thông và tư vấn pháp luật với nhóm yếu thế, đặc biệt với cộng đồng dân tộc thiểu số.
c)       Có kiến thức về các dự án phát triển cộng đồng, bình đẳng giới và tư vấn pháp luật.
d)       Có kinh nghiệm làm việc với chính quyền địa phương các cấp và cộng đồng.
 1. Hồ sơ ứng tuyển:
Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng gửi Hồ sơ theo địa chỉ email: rdpr.fund@gmail.com, hoặc trực tiếp gửi các văn bản trên đến văn phòng Quỹ Phát triển Nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh, tại địa chỉ Tổ dân phố Trung Trinh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, SĐT: 0232 3872465. Hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 27/4/2020.
 1.  Hồ sơ bao gồm:
- Thư ứng tuyển
- Sơ yếu lý lịch (hoặc CV) của chuyên gia (bản tiếng anh hoặc tiếng việt).
- Đề xuất trước bản đề cương và kế hoạch công việc tư vấn.
- Dự toán kinh phí (bao gồm cả chi phí đi lại, ăn ở nếu có).
Ban quản lý dự án sẽ đánh giá Hồ sơ và trực tiếp liên hệ, trao đổi cụ thể với ứng viên phù hợp TOR trên.
Tác giả bài viết: BBT RDPR

Những tin cũ hơn

 

Kết nối cộng đồng

Videos