Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Tuyển dụng chuyên gia Khảo sát tác động ảnh hưởng của chính sách trợ giúp pháp lý theo các chuyên đề về luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình.

Đăng lúc: Thứ bảy - 18/04/2020 08:14 - Người đăng bài viết: admin
Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy tiếp cận công lý về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cùng cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số tại Quảng Bình", Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh (RDPR) cần tuyển 1 chuyên gia Khảo sát tác động ảnh hưởng của chính sách trợ giúp pháp lý theo các chuyên đề về luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình.
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
 
Nhiệm vụ tư vấn: Khảo sát tác động ảnh hưởng của chính sách trợ giúp pháp lý theo các chuyên đề về luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình.
Chịu trách nhiệm trước: Giám đốc dự án
Giám sát: Ban quản lý dự án
Vùng Dự án: 5 xã dự án gồm xã Trường Sơn, Trường Xuân huyện Quảng Ninh và xã Ngân Thủy, Kim Thủy và Lâm Thủy huyện Lệ Thủy.
 
 1. Thông tin chung
Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của Chương trình “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam”, gọi tắt là “Chương trình EU JULE” được thực hiện trên cơ sở Hiệp định Tài chính số DCI-ASIE/2014/037-404 đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu ngày 2 tháng 12 năm 2015 và cụ thể hóa tại Quyết định số 2218/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Dự án “Thúc đẩy tiếp cận công lý về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cùng cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số tại Quảng Bình” là một trong 14 sáng kiến tư pháp được Quỹ JIFF tài trợ lần thứ nhất với chủ đề bình đẳng giới và gia đình. Dự án góp phần thúc đẩy tiếp cận công lý, giảm thiểu các vụ bạo lực trên cơ sở giới và vụ việc vi phạm luật hôn nhân gia đình với phụ nữ dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Bình. Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 6/2019 - tháng 10/2020.

Tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với nhóm cán bộ phụ trách của dự án. Các quyết định liên quan đến lập kế hoạch, nội dung và quy trình thực hiện sẽ được đưa ra sau khi có sự trao đổi phối hợp chặt chẽ giữa Ban quản lý dự án RDPR và chuyên gia tư vấn.
 1. Mục tiêu của nhiệm vụ tư vấn
Mục tiêu chung của hoạt động nghiên cứu khảo sát này là nhằm cung cấp thông tin về những ảnh hưởng của chính sách trợ giúp pháp lý ở địa phương, một cách có phương pháp và khoa học, mô tả rõ ràng và bằng chứng cụ thể để kiến nghị và thực hiện vận động chính sách hiệu quả.
Kết quả của hoạt động đánh giá này đáp ứng được các yêu cầu sau:
 • Xác định những ảnh hưởng tác động của các chính sách trợ giúp pháp lý bao gồm các quy định từ văn bản chính sách và vận dụng thực tiễn, tìm hiểu các vấn đề liên quan, các nguyên nhân ảnh hưởng đến thực hiện các chính sách đối với lĩnh vực trợ giúp pháp lý theo các chuyên đề về luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình, đặc biệt đối với nhóm người nghèo, phụ nữ, trẻ em gái và cộng đồng dân tộc thiểu số.
 • Đề xuất và kiến nghị chính sách và thực tiễn nhằm tăng cường hiệu quả trợ giúp pháp lý cho cộng đồng người nghèo, phụ nữ, trẻ em gái và dân tộc thiểu số ở địa phương.
 1. Nhiệm vụ chung của tư vấn
  • Chuẩn bị và đệ trình bản đề cương nghiên cứu cụ thể và đề cương báo cáo cho dự án để được thống nhất về nội dung và phương pháp nghiên cứu. Bản đề cương phải bao hàm tất cả các lĩnh vực liên quan đến chuyến nghiên cứu, bao gồm mục tiêu nghiên cứu, phương pháp, khung thời gian và hỗ trợ hậu cần.
  • Chuẩn bị các công cụ phục vụ nghiên cứu như bảng câu hỏi, các bảng biểu thu thập thông tin định tính đối với cá nhân và tổ chức tiếp cận nghiên cứu và cần lưu ý đến yếu tố giới và dân tộc.
  • Thực hiện vai trò tư vấn chính cho hoạt động triển khai nghiên cứu điều tra tại hiện trường và tiến hành theo phương pháp có sự tham gia.
  • Phối hợp với các đối tác liên quan, chính quyền địa phương để thu thập các thông tin hiện có.
  • Sử dụng số liệu định lượng và kết quả nghiên cứu từ khảo sát đầu kỳ của dự án như một tham chiếu cho nghiên cứu này.
  • Dự thảo báo cáo về các kết quả chính của đợt khảo sát sẽ được gửi tới Ban quản lý dự án để nhận được ý kiến đóng góp. Sau đó tư vấn sẽ hoàn chỉnh báo cáo dựa trên các phản hồi nhận được.
  • Trình bày các kết quả chính của đợt khảo sát trước các đối tác liên quan của dự án tại hội thảo vận động chính sách do dự án tổ chức nhằm thu thập các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh báo cáo và bản kiến nghị chính sách.
 2. Các kết quả cần tạo ra và bàn giao của hoạt động tư vấn
 1. Đề cương nghiên cứu, công cụ nghiên cứu và đề cương báo cáo.
 2. Công cụ nghiên cứu và thu thập thông tin.
 3. Các bộ số liệu định tính đã thu thập.
 4. Báo cáo nghiên cứu theo cấu trúc được thỏa thuận và các phụ lục. 
 1. Các đối tác liên quan
Tư vấn sẽ làm việc chặt chẽ với BQLDA, cán bộ dự án và các đối tác của dự án ở các cấp, chính quyền địa phương các cấp, cộng đồng người dân trong vùng dự án.
 1. Tổng số ngày tư vấn
Tổng số ngày công tư vấn không quá 10 ngày. Bao gồm các ngày công chuẩn bị, thực hiện khảo sát và hoàn thiện báo cáo.
 1. Quy định về chi trả thù lao
Mức thù lao tư vấn được trả theo quy định của dự án.
 1. Thời gian tư vấn và địa điểm
 • Thời gian thực hiện tư vấn dự kiến: Từ 10/5 đến 20/5/2020.
 • Địa điểm làm việc: Tại văn phòng RDPR, đối tác địa phương và cộng đồng tại tỉnh Quảng Bình bao gồm xã Trường Sơn, Trường Xuân (huyện Quảng Ninh) và xã Ngân Thủy, Kim Thủy và Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy).
 1. Hậu cần và các vấn đề khác
  • BQLDA là cơ quan đầu mối trong việc trao đổi thông tin với bên ngoài, với các đối tác của dự án và hỗ trợ tư vấn trong việc thu thập thông tin liên quan trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tư vấn.
  • Nghiên cứu được coi là hoàn chỉnh khi bản báo cáo cuối cùng trình Ban QLDA được thông qua.
  • Tất cả các báo cáo và tài liệu liên quan do tư vấn soạn thảo trong khuôn khổ nhiệm vụ này đều thuộc quyền sở hữu của RDPR.
 2. Yêu cầu đối với tư vấn
Để thực hiện nhiệm vụ này, đề xuất sẽ hợp tác với một chuyên gia tư vấn chính có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông thôn, phát triển cộng đồng, bình đẳng giới và có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra, nghiên cứu và vận động chính sách.
Chuyên gia tư vấn phải đáp ứng những tiêu chí cơ bản về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cụ thể như sau:
 1. Có bằng thạc sỹ trở lên về các chuyên ngành liên quan được đề cập trên và ít nhất 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, bình đẳng giới và vận động chính sách.
 2. Có hiểu biết và kinh nghiệm làm việc tại các xã dự án huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và cách tiếp cận cộng đồng, đặc biệt với cộng đồng dân tộc thiểu số.
 3. Có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu, điều tra và sử dụng các phương pháp thống kê.
 4. Có kỹ năng phân tích dữ liệu, tổng hợp và đưa ra khuyến nghị.
 5. Có kiến thức về các dự án phát triển cộng đồng, bình đẳng giới.
 6. Có kinh nghiệm sử dụng phương pháp có sự tham gia và công cụ nghiên cứu phát triển.
 7. Có kinh nghiệm làm việc với chính quyền địa phương các cấp và cộng đồng.
 8. Sử dụng thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.
 1.  Hồ sơ ứng tuyển
Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng gửi Hồ sơ theo địa chỉ email: rdpr.fund@gmail.com, hoặc trực tiếp gửi các văn bản trên đến văn phòng Quỹ Phát triển Nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh, tại địa chỉ Tiểu khu 7, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, SĐT: 0232 3872465. Hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 24/4/2020.
 1.  Hồ sơ bao gồm
- Thư ứng tuyển
- Sơ yếu lý lịch (hoặc CV) của chuyên gia (bản tiếng anh hoặc tiếng việt).
- Đề xuất trước bản đề cương thực hiện, đề cương báo cáo và kế hoạch công việc.
- Dự toán kinh phí (bao gồm cả chi phí đi lại, ăn ở nếu có).
Ban quản lý dự án sẽ đánh giá Hồ sơ và trực tiếp liên hệ, trao đổi cụ thể với ứng viên phù hợp TOR trên.
 

 
Tác giả bài viết: BBT RDPR

Những tin cũ hơn

 

Kết nối cộng đồng

Videos