Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Tuyển dụng tư vấn Xây dựng sổ tay tư vấn pháp luật theo các chuyên đề bình đẳng giới, bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình cho cộng tác viên.

Đăng lúc: Chủ nhật - 27/10/2019 09:38 - Người đăng bài viết: admin
Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy tiếp cận công lý về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cùng cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số tại Quảng Bình", Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh (RDPR) cần tuyển 1 chuyên gia tư vấn để thực hiện Xây dựng sổ tay tư vấn pháp luật theo các chuyên đề bình đẳng giới, bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình cho cộng tác viên.
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
 
Nhiệm vụ tư vấn: Xây dựng sổ tay tư vấn pháp luật theo các chuyên đề bình đẳng giới, bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình cho cộng tác viên.
Chịu trách nhiệm trước: Giám đốc dự án
Giám sát: Ban quản lý dự án
 
 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của Chương trình “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam”, gọi tắt là “Chương trình EU JULE” được thực hiện trên cơ sở Hiệp định Tài chính số DCI-ASIE/2014/037-404 đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu ngày 2 tháng 12 năm 2015 và cụ thể hóa tại Quyết định số 2218/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Dự án “Thúc đẩy tiếp cận công lý về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cùng cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số tại Quảng Bình” là một trong 14 sáng kiến tư pháp được Quỹ JIFF tài trợ lần thứ nhất với chủ đề bình đẳng giới và gia đình. Dự án góp phần thúc đẩy tiếp cận công lý, giảm thiểu các vụ bạo lực trên cơ sở giới và vụ việc vi phạm luật hôn nhân gia đình với phụ nữ dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Bình.
Dự án được chính thức hoạt động từ tháng 6/2019 và dự kiến kết thúc vào tháng 10 năm 2020. Dự án thực hiện tại 5 xã miền núi gồm xã Trường Sơn, Trường Xuân huyện Quảng Ninh và xã Ngân Thủy, Kim Thủy và Lâm Thủy huyện Lệ Thủy tập trung đối tượng chủ yếu là người dân tộc Vân Kiều, chiếm tỷ lệ khá cao người không biết chữ, điều kiện đi lại đến các trung tâm khó khăn, tiếp cận thông tin rất hạn chế phần lớn qua trưởng thôn, và cán bộ cơ sở.
Nhằm giúp cộng đồng tiếp cận luật pháp hiệu quả thông qua truyền thông, tư vấn và trợ giúp pháp lý hiệu quả về luật bình đẳng giới, luật hôn nhân và gia đình, luật phòng chống bạo lực gia đình, Dự án cần tuyển một tư vấn chính thực hiện nhiệm vụ Xây dựng sổ tay tư vấn pháp luật theo các chuyên đề bình đẳng giới, bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình cho cộng tác viên.
 1. Mục tiêu của nhiệm vụ tư vấn:      
Mục tiêu chung của hoạt động này là nhằm hoàn thiện một bộ tài liệu hướng dẫn cho công tác viên cơ sở về việc tư vấn, phổ biến chia sẻ thông tin pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình và bạo lực trên cơ sở giới cho cộng đồng với phương pháp đơn giản, dễ hiểu.
Kết quả của hoạt động này đáp ứng được các yêu cầu sau:
 • Hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn tư vấn, phổ biến và chia sẻ thông tin pháp luật theo 3 chuyên đề về bình đẳng giới, bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình dành cho cộng tác viên cơ sở áp dụng tại cộng đồng.
 • Nội dung tài liệu được thiết kế đơn giản hóa từ thông tin các luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình thông qua sơ đồ, hình ảnh, tranh vẽ.
 • Bộ tài liệu thiết kế đáp ứng kĩ thuật để in ấn, files mềm được lưu trữ để trình chiếu.
 1. Nhiệm vụ chung của tư vấn:
  • Chuẩn bị và đệ trình bản đề cương xây dựng tài liệu. Bản đề cương phải bao hàm tất cả các lĩnh vực liên quan đến nội dụng tư vấn, bao gồm mục tiêu nghiên cứu, phương pháp, khung thời gian và hỗ trợ hậu cần.
  • Thực hiện thiết kế bộ tài liệu tư vấn và phổ biến về 3 chuyên đề gồm luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình.
  • Tổ chức các cuộc tham vấn với ban quản lý dự án, các đối tác thành viên mạng lưới tư vấn pháp luật tại cộng đồng để xây dựng và hoàn thiện tài liệu.
  • Phối hợp với BQL DA và một số thành viên mạng lưới thực hiện tập huấn/phổ biến thử tại cộng đồng để kiểm tra và hoàn thiện tài liệu.
  • Hoàn thiện bản cuối cùng gồm bản thiết kế để in ấn và các files lưu trữ.
 2. Các kết quả cần tạo ra và bàn giao của hoạt động tư vấn:
 1. Đề cương tư vấn và kế hoạch triển khai hoạt động tư vấn.
 2. Files tài liệu được thiết kế hoàn thiện gồm 3 chuyên đề luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình.
 3. Các tài liệu phụ lục gồm hình ảnh, tranh vẽ, sơ đồ kèm theo tài liệu gồm các files mềm và bản cứng (nếu có).
 1. Các đối tác liên quan:
Tư vấn sẽ làm việc chặt chẽ với BQLDA, cán bộ dự án và các đối tác của dự án ở các cấp, chính quyền địa phương các cấp, cộng đồng người dân trong vùng dự án trong quá trình thực hiện tham vấn, tổ chức triển khai hoạt động tư vấn tại địa phương.
 1. Quy định về chi trả thù lao:
Mức thù lao tư vấn được trả theo quy định của dự án.
 1. Thời gian tư vấn và địa điểm:
 • Thời gian thực hiện tư vấn dự kiến: Từ 05/12/2019 đến 10/01/2020.
 • Địa điểm: tại văn phòng RDPR và một số xã dự án của huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.
 1. Hậu cần và các vấn đề khác:
  • BQLDA là cơ quan đầu mối trong việc trao đổi thông tin với bên ngoài, với các đối tác của dự án và hỗ trợ tư vấn trong việc thu thập thông tin liên quan trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tư vấn.
  • Tư vấn được coi là hoàn chỉnh khi bản thiết kế cuối cùng trình Ban QLDA được thông qua.
  • Tất cả các tài liệu thiết kế và tài liệu liên quan do tư vấn soạn thảo trong khuôn khổ nhiệm vụ này đều thuộc quyền sở hữu của RDPR.
 2. Yêu cầu đối với tư vấn:
Để thực hiện nhiệm vụ này, đề xuất sẽ hợp tác với một chuyên gia tư vấn chính có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, truyền thông và bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông xuất bản tài liệu chính sách và pháp luật.
Chuyên gia tư vấn phải đáp ứng những tiêu chí cơ bản về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cụ thể như sau:
 1. Có bằng đại học trở lên về các chuyên ngành liên quan được đề cập trên và ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, bình đẳng giới và truyền thông.
 2. Có hiểu biết và kinh nghiệm làm việc tại tỉnh Quảng Bình và cách tiếp cận cộng đồng, đặc biệt với cộng đồng dân tộc thiểu số.
 3. Có kinh nghiệm thực hiện xây dựng tài liệu hướng dẫn phổ biến hoặc giám sát chính sách pháp luật,
 4. Có kiến thức về các dự án phát triển cộng đồng, bình đẳng giới.
 5. Có kinh nghiệm sử dụng phương pháp có sự tham gia và công cụ nghiên cứu phát triển.
 6. Có kinh nghiệm làm việc với chính quyền địa phương các cấp và cộng đồng.
 1. Hồ sơ ứng tuyển:
Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng gửi Hồ sơ theo địa chỉ email: rdpr.fund@gmail.com, hoặc trực tiếp gửi các văn bản trên đến văn phòng Quỹ Phát triển Nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh, tại địa chỉ Tiểu khu 7, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, SĐT: 0232 3872465. Hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 03/12/2019.
 1.  Hồ sơ bao gồm:
- Thư ứng tuyển
- Sơ yếu lý lịch (hoặc CV) của chuyên gia (bản tiếng anh hoặc tiếng việt).
- Đề xuất trước bản đề cương thực hiện, và kế hoạch công việc.
- Dự toán kinh phí (bao gồm cả chi phí đi lại, ăn ở nếu có).
Ban quản lý dự án sẽ đánh giá Hồ sơ và trực tiếp liên hệ, trao đổi cụ thể với ứng viên phù hợp TOR trên.
Tác giả bài viết: BBT RDPR

Những tin mới hơn

 

Kết nối cộng đồng

Videos