Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Hoạt động “ Áp dụng Phương pháp tiếp cận FPIC trong việc lấy đồng thuận của cộng đồng đối với Quy ước và Quy chế quản lý bảo vệ và phát triển rừng”

Đăng lúc: Thứ năm - 24/07/2014 16:37 - Người đăng bài viết: admin
Trong khuôn khổ dự án do Tổ chức hợp tác Quốc Tế Đức GIZ hỗ trợ thực hiện thí điểm mô hình áp dụng phương pháp tiếp cận FPIC trong xây dựng quy ước, quy chế bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng, Quỹ Phát triển Nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh (RDPR) đã thực hiện hoạt động “Xây dựng mô hình Đồng thuận trước dựa trên nguyên tắc tự nguyện và được cung cấp thông tin đầy đủ trong việc xây dựng Quy ước, quy chế bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng thôn”. Hoạt động này được triển khai tại  thôn Phú Nhiêu xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) và bản Cà Roong 2 xã Thượng Trạch (huyện Bố trạch), tỉnh Quảng Bình từ tháng 7 đến tháng 12/2013.
Mục tiêu của hoạt động này nhằm cung cấp đầy đủ thông tin và các quy ước, quy chế về Quản lý bảo vệ và phát triển (QLBV & PT) rừng cộng đồng cho người dân bản Cà Roong 2 và thôn Phú Nhiêu để người dân có thể tham gia xây dựng, đóng góp, và bổ sung hoàn thiện đối với các quy ước, quy chế này. Đồng thời, tạo được sự đồng thuận của cộng đồng người dân 2 thôn bản đối với bản Quy ước và Quy chế QLBV&PT rừng cộng đồng.
Các thông tin đã được thu thập từ Dự án Phong Nha-Kẻ Bàng, cán bộ chính quyền và các nhóm nông dân nòng cốt tại địa phương. Sau đó đã tổ chức 10 cuộc họp cung cấp thông tin cho người dân, và tổ chức 2 cuộc họp lấy sự đồng thuận tại 2 thôn bản.
 

Tổ chức họp dân


Người dân thảo luận lấy sự đồng thuận


 
Hoạt động đã đạt được sự đồng thuận của người dân tại bản Cà Roòng 2 và thôn Phú Nhiêu trên cơ sở tất cả người dân được biết đầy đủ nội dung về Quy ước và Quy chế QLBV&PT rừng cộng đồng cũng như tất cả các thông tin liên quan đến hoạt động giao rừng cộng đồng tại thôn, bản của mình để tự nguyện thông qua các Quy ước và Quy chế này.
Quá trình thực hiện hoạt động đã đảm bảo được các nguyên tắc của FPIC đó là đã đạt được sự đồng thuận (C) theo các nguyên tắc trước (P), tự nguyện (F) và được cung cấp đầy đủ thông tin (I).
Tác giả bài viết: BBT RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos