Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Hỗ trợ giống keo cho bà con dân tộc Vân Kiều tại bản Khe Cát, xã Trường Sơn

Đăng lúc: Thứ tư - 06/11/2013 14:23 - Người đăng bài viết: admin
Người dân bản Khe Cát tiến hành trồng keo

Người dân bản Khe Cát tiến hành trồng keo

Thực hiện quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại diện tích 2113 ha giao về UBND xã Trường Sơn quản lý. Sau khi rà soát lại trong số diện tích 2113 ha này chỉ có 414,36 ha có khả năng sản xuất, đã được UBND xã Trường Sơn giao cho 113 hộ tại 03 bản gồm bản Khe Cát, bản Trung Sơn, và bản Chân Trộng với tổng diện tích 308,45 ha.
Tại bản Khe Cát, 43 hộ dân đã được giao 68,51 ha đất lâm nghiệp, trung bình 1,6ha/hộ. Như vậy, những hộ thiếu đất nay cơ bản đã có đất để sản xuất. Tuy nhiên, đời sống của vẫn đang gặp nhiều khó khăn nên việc đầu tư vào việc trồng rừng sẽ hạn chế, vấn đề đặt ra ở cần là cần có sự hỗ trợ từ nhiều phía để giúp bà con từng bước cải thiện đời sống.
Trong khuôn khổ dự án án “Hỗ trợ tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất rừng cho đồng bào nghèo dân tộc Vân Kiều tại huyện Quảng Ninh”. Quỹ phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh (RDPR) phối hợp với UBND xã Trường Sơn để hỗ trợ giống keo cho bà con dân tộc Vân Kiều tại bản Khe Cát. Theo đó, RDPR sẽ hỗ trợ tổng số giống 71.380 cây cho 43 hộ, bình quân 1.660 cây/hộ, tổng diện tích được trồng là 35,69 ha, bình quân 0,83 ha/hộ. Phần còn lại do xã huy động từ nguồn hỗ trợ của huyện và người dân tự đóng góp để trồng là 32,82 ha.
Cấp giống cây tại bản Khe Cát
Ngày 30 tháng 10 năm 2013, RDPR phối hợp với UBND xã Trường Sơn, đã tiến hành cấp giống đợt 1 cho 35 hộ bản Khe Cát, số lượng 58.850 cây keo, được trồng trên khoảng 29,40ha. Những hộ còn lại, tiếp tục xử lý thực bì và dự kiến cấp giống đợt 2 trong tháng 11/2013. Sau khi được cấp giống bà con Vân Kiều bản Khe đã tiến hành trồng ngay và hiện nay cơ bản tất cả các hộ đã hoàn thành việc trồng số cây được cấp.
Tác giả bài viết: Bùi Minh Anh
 

Kết nối cộng đồng

Videos