Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Người dân tộc Vân Kiều xã Trường Sơn đã được giao đất theo Quyết định 2852 của UBND tỉnh Quảng Bình.

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/08/2013 09:44 - Người đăng bài viết: admin
Trong khuôn khổ dự án “ Hỗ trợ tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất rừng cho đồng bào nghèo dân tộc Vân Kiều tại huyện Quảng Ninh”. Quỹ phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh đã phối hợp với Ban chỉ đạo giao đất giao rừng huyện Quảng Ninh thực hiện các hoạt động nhằm thúc đẩy tiến trình giao đất tại 2 xã miền núi Trường Xuân và Trường Sơn, đảm bảo vấn đề đất sản xuất cho người dân tộc thiểu số Vân Kiều.
Đối với diện tích đất xã Trường Sơn quản lý, xã đã phối hợp với huyện giao cho 60/66 hộ dân Cổ Tràng, tổng diện tích giao 110,57 ha, bình quân 1,84 ha/hộ. Đối với diện tích thu hồi theo quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại  với diện tích 2.112,37 ha. Trong tổng số 2.112,37 ha, chỉ có 414,37 ha là có thể giao được, còn 1.698 ha là không thể giao do xa khu dân cư, đất xấu và dốc. Trong số 414,37 ha, đã giao được 380,45 ha cho 113 hộ, tại 03 bản gồm Khe Cát, Trung Sơn và Chân Trộng, bình quân 3,37 ha/hộ.
Như vậy, tính đến 20/05/2013 tại xã Trường Sơn đã giao với tổng diện tích là 491,02 ha cho 173 hộ, tại 04 bản Cổ Tràng, Khe Cát, Trung Sơn và Chân Trộng. Hiện tại, các hộ đã nhận đất và đang tiến hành phát sẻ, xử lý thực bì. Dự kiến vào cuối tháng 9/2013 tiến hành trồng rừng và RDPR sẽ có kế hoạch hỗ trợ trồng rừng cho bà con trong thời gian tới. 
Tác giả bài viết: Bùi Minh Anh
 

Kết nối cộng đồng

Videos