Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Tuyển tư vấn cán bộ truyền thông và cán bộ hỗ trợ

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/10/2023 08:03 - Người đăng bài viết: admin
Tuyển tư vấn cán bộ truyền thông và cán bộ hỗ trợ

Tuyển tư vấn cán bộ truyền thông và cán bộ hỗ trợ

Ban quản lý dự án cần tuyển 03 cán bộ truyền thông và 06 cán bộ hỗ trợ để thực hiện hoạt động truyền thông phổ biến pháp luật cho người dân về thực hiện dân chủ cơ sở và bình đẳng giới.


TUYỂN TƯ VẤN

CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG VÀ CÁN BỘ HỖ TRỢ
 
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Nhiệm vụ tư vấn:  Truyền thông phổ biến pháp luật cho người dân về thực hiện dân chủ cơ sở và bình đẳng giới.
 1. Thông tin chung
Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (gọi tắt EU JUNE) do Liên minh Châu Âu tài trợ và Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản dự án. EU JULE có hai hợp phần, bao gồm hợp phần PAGODA và hợp phần " Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF) do Oxfam tại Việt Nam quản lý.
Dự án “Tăng cường tiếp cận pháp luật và đảm bảo quyền tham gia của phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương thông qua thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Quảng Bình” do Quỹ JIFF tài trợ và Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh thực hiện từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024. Dự án hỗ trợ thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (LTHDCCS) có hiệu lực từ 01/7/2023 thông qua hỗ trợ nâng cao nhận thức pháp luật và tư vấn pháp lý, thúc đẩy quyền thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, tổ chức giám sát và hưởng thụ các chính sách phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương do pháp luật đảm bảo cho phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số.
Dự án thực hiện hướng tới 3 mục tiêu cụ thể sau: 1) Nâng cao nhận thức pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân và các bên liên quan thực hiện dân chủ ở cơ sở; 2) Tăng cường tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý thực hiện Luật THDCCS cho cộng đồng; 3) Góp ý văn bản chính sách pháp luật triển khai thực hiện Luật THDCCS.
Hoạt động thực hiện các cuộc truyền thông phổ biến pháp luật cho người dân về thực hiện dân chủ cơ sở và bình đằng giới nằm trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động dự án, Ban quản lý dự án cần tuyển nhóm cán bộ truyền thông và cán bộ hỗ trợ để thực hiện hoạt động này.
 1. Mục tiêu của khóa truyền thông:      
Mục tiêu của hoạt động là nâng cao nhận thức cho người dân về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại 6 xã: Trường Sơn, Trường Xuân, Vạn Ninh, Hiền Ninh, Tân Ninh, Hàm Ninh. Có 18 cuộc truyền thông đến cộng đồng, mỗi cuộc 50 người dân tham gia.
Sau khóa truyền thông các tham dự viên có kiến thức về pháp luật, biết và hiểu được các nội dung chính của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật bình đẳng giới.
 1. Nhiệm vụ chung của nhóm cán bộ truyền thông và cán bộ hỗ trợ:
  • Một (01) chuyên gia truyền thông thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị và hoàn thiện một bản kế hoạch truyền thông chi tiết, bao gồm: chương trình truyền thông, bài trình bày, tài liệu kèm theo (nếu có),…Bản kế hoạch phải bao hàm tất cả các nội dung liên quan đến truyền thông, bao gồm mục tiêu, phương pháp, khung thời gian và hỗ trợ hậu cần.
  • Ba (03) cán bộ truyền thông và 06 cán bộ hỗ trợ thực hiện 18 cuộc truyền thông cộng đồng, mỗi cuộc một ngày, mỗi xã dự kiến có 3 cuộc.
  • Hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tư vấn sau khi kết thúc nhiệm vụ. Báo cáo có bao gồm tách biệt số liệu theo giới tính; các phát hiện về giới; các biện pháp xóa bỏ rào cản giới trong quá trình thực hiện truyền thông.
 2. Các kết quả cần tạo ra và bàn giao của nhóm cán bộ truyền thông::
 1. Bản kế hoạch đề cương chi tiết, tài liệu nội dung chi tiết.
 2. Báo cáo kết thúc nhiệm vụ tư vấn theo cấu trúc được thỏa thuận và các phụ lục. 
 1. Các đối tác liên quan:
Các chuyên gia tư vấn, cán bộ hỗ trợ sẽ làm việc chặt chẽ với BQLDA, cán bộ dự án và các đối tác của dự án ở địa phương để thực hiện nhiệm vụ tư vấn.
 1. Quy định về chi trả thù lao:
Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm làm việc của tư vấn và không vượt quá định mức của quỹ JIFF. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với BQLDA.
 1. Thời gian tổ chức truyền thông và  và địa điểm:
 • Thời gian thực hiện truyền thông dự kiến: Từ 16/11/2023 đến 26/12/2023 .
- Địa điểm làm việc: Tại các xã triển khai dự án dự án: xã Trường Sơn, Trường Xuân, Vạn Ninh, Hiền Ninh, Hàm Ninh, Tân Ninh.
 1.  Hậu cần và các vấn đề khác:
  • BQLDA là cơ quan đầu mối trong việc trao đổi thông tin với bên ngoài, với các đối tác của dự án và hỗ trợ nhóm cán bộ truyền thông trong việc thời gian thực hiện nhiệm vụ tư vấn tại địa phương.
  • Báo cáo tư vấn được coi là hoàn chỉnh khi bản báo cáo cuối cùng trình Ban QLDA được thông qua.
  • Tất cả các báo cáo và tài liệu liên quan do tư vấn thực hiện soạn thảo trong khuôn khổ nhiệm vụ này đều thuộc quyền sở hữu của RDPR.
 2. Yêu cầu đối với nhóm cán bộ truyền thông:
Để thực hiện nhiệm vụ này, yêu cầu các cán bộ truyền thông chính và cán bộ hỗ trợ có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông thôn, bình đẳng giới, tư pháp và có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông. Các cán bộ truyền thông phải đáp ứng những tiêu chí cơ bản về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cụ thể như sau:
 • Cán bộ truyền thông yêu cầu có bằng cử nhân trở lên về các chuyên ngành liên quan được đề cập trên và ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, truyền thông, bình đẳng giới và tư vấn chính sách pháp luật.
 • Có kỹ năng truyền thông, điều hành  thảo luận nhóm, kỹ năng đặt câu hỏi và viết báo cáo.
 • Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng, đặc biệt với cộng đồng dân tộc thiểu số.
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật/hỗ trợ pháp lý và kinh nghiệm truyền thông, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.
 • Cán bộ hỗ trợ ưu tiên người tại địa phương để thuận lợi trong việc hỗ trợ và tiếp cận hỗ trợ người dân tham gia truyền thông hiệu quả.
 1. Kế hoạch triển khai dự kiến
Thời gian Hoạt động
13/10-27/10/2023 Thông báo tuyển nhóm cán bộ truyền thông và tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển tư vấn
30-31/10/2023 Xét hồ sơ tuyển chọn tư vấn và ký hợp đồng.
01/11-5/11/2023 Hoàn thành kế hoạch, chương trình và nội dung, tài liệu truyền thông chi tiết.
6/11-26/12/2023 Thực hiện truyền thông 18 cuộc tại 6 xã.
30/12/2023 Xử lý số liệu, viết báo cáo và hoàn thiện báo cáo nộp Ban quản lý dự án
 1. Hồ sơ ứng tuyển:
Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng gửi Hồ sơ theo địa chỉ email: rdpr.fund@gmail.com, hoặc trực tiếp gửi các văn bản trên đến văn phòng Quỹ Phát triển Nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh, tại địa chỉ TDP Trung Trinh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, SĐT: 0232 3872465. Hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 27/10/2023.
 1.  Hồ sơ bao gồm:
- Thư ứng tuyển
- Sơ yếu lý lịch (hoặc CV) của chuyên gia (bản tiếng việt).
- Đề xuất trước bản đề cương thực hiện, đề cương báo cáo và kế hoạch công việc.
- Dự toán kinh phí (bao gồm cả chi phí đi lại, ăn ở nếu có).
Ban quản lý dự án sẽ đánh giá Hồ sơ và trực tiếp liên hệ, trao đổi cụ thể với ứng viên phù hợp TOR trên.
Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos