Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Tuyển tư vấn khảo sát nhu cầu tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý

Đăng lúc: Thứ sáu - 06/10/2023 14:18 - Người đăng bài viết: admin
Tuyển tư vấn khảo sát nhu cầu tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý

Tuyển tư vấn khảo sát nhu cầu tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý

Ban quản lý dự án cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn chính và 1 cán bộ hỗ trợ để thực hiện cuộc khảo sát nhu cầu tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý về thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở.TUYỂN TƯ VẤN


ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Nhiệm vụ tư vấn: Thực hiện khảo sát nhu cầu tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng về thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở tại 6 xã dự án.
 1. Thông tin chung
Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (gọi tắt EU JUNE) do Liên minh Châu Âu tài trợ và Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản dự án. EU JULE có hai hợp phần, bao gồm hợp phần PAGODA và hợp phần " Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF) do Oxfam tại Việt Nam quản lý.
Dự án “Tăng cường tiếp cận pháp luật và đảm bảo quyền tham gia của phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương thông qua thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Quảng Bình” do Quỹ JIFF tài trợ và Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh thực hiện từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024. Dự án hỗ trợ thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (LTHDCCS) có hiệu lực từ 01/7/2023 thông qua hỗ trợ nâng cao nhận thức pháp luật và tư vấn pháp lý, thúc đẩy quyền thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, tổ chức giám sát và hưởng thụ các chính sách phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương do pháp luật đảm bảo cho phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số. Dự án thực hiện hướng tới 3 mục tiêu cụ thể sau: 1) Nâng cao nhận thức pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân và các bên liên quan thực hiện dân chủ ở cơ sở; 2) Tăng cường tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý thực hiện Luật THDCCS cho cộng đồng; 3) Góp ý văn bản chính sách pháp luật triển khai thực hiện Luật THDCCS.
Hoạt động Khảo sát nhu cầu tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý về thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở thuộc trong khuôn khổ kế hoạch thực hiện dự án, Ban quản lý dự án cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn chính và 1 cán bộ hỗ trợ để thực hiện cuộc khảo sát này.  
 1. Mục tiêu của khảo sát:      
Mục tiêu của cuộc khảo sát nhằm xác định được nhu cầu tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng tại vùng dự án về lĩnh vực liên quan thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở, trong đó đặc biệt đối với đối tượng là phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số. Đồng thời xác định được danh sách đối tượng có nhu cầu tư vấn và đề xuất kế hoạch triển khai hoạt động tư vấn pháp luật phù hợp tại các địa phương vùng dự án.
 1. Nhiệm vụ chung của tư vấn:
  • Chuẩn bị và đệ trình bản đề cương khảo sát cụ thể, đề cương báo cáo cho dự án để được thống nhất về nội dung và phương pháp nghiên cứu khảo sát. Bản đề cương phải bao hàm tất cả các lĩnh vực liên quan đến chuyến khảo sát, bao gồm mục tiêu, phương pháp, khung thời gian và hỗ trợ hậu cần.
  • Chuẩn bị các công cụ phục vụ khảo sát như phiếu điều tra, bảng câu hỏi, các bảng biểu thu thập thông tin đối với cá nhân và tổ chức tiếp cận khảo sát và cần lưu ý đến yếu tố giới và dân tộc.
  • Thực hiện vai trò tư vấn chính cho hoạt động khảo sát điều tra tại hiện trường và tiến hành theo phương pháp có sự tham gia.
  • Phối hợp với các đối tác liên quan, chính quyền địa phương để thu thập các thông tin hiện có.
  • Báo cáo sau khảo sát có bao gồm tách biệt số liệu theo giới tính; các phát hiện về giới.
  • Xử lý số liệu và dự thảo báo cáo về các kết quả chính của đợt khảo sát sẽ được gửi tới Ban quản lý dự án để nhận được ý kiến đóng góp. Sau đó tư vấn sẽ hoàn chỉnh báo cáo dựa trên các phản hồi nhận được.
 2. Các kết quả cần tạo ra và bàn giao của hoạt động tư vấn:
 1. Đề cương khảo sát, đề cương báo cáo.
 2. Công cụ khảo sát và hướng dẫn thu thập thông tin.
 3. Các bộ số liệu định tính và định lượng đã thu thập.
 4. Báo cáo khảo sát theo cấu trúc được thỏa thuận và các phụ lục. 
 1. Các đối tác liên quan:
Tư vấn sẽ làm việc chặt chẽ với BQLDA, cán bộ dự án và các đối tác của dự án ở địa phương các cấp, cộng đồng người dân trong vùng dự án.
 1. Quy định về chi trả thù lao:
Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm làm việc của tư vấn và không vượt quá định mức của quỹ JIFF. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với BQLDA.
 1. Thời gian tư vấn và địa điểm:
 • Khoảng thời gian thực hiện tư vấn dự kiến: Từ ngày 15-30 tháng 11 năm 2023.
 • Địa điểm làm việc: Tại văn phòng RDPR, huyện Quảng Ninh và các dự án: xã Trường Sơn, Trường Xuân, Vạn Ninh, Hiền Ninh, Hàm Ninh, Tân Ninh.
 1. Hậu cần và các vấn đề khác:
  • BQLDA là cơ quan đầu mối trong việc trao đổi thông tin với bên ngoài, với các đối tác của dự án và hỗ trợ tư vấn trong việc thu thập thông tin liên quan trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tư vấn.
  • Tư vấn khảo sát được coi là hoàn chỉnh khi bản báo cáo cuối cùng trình Ban QLDA được thông qua.
  • Tất cả các báo cáo và tài liệu liên quan do tư vấn soạn thảo trong khuôn khổ nhiệm vụ này đều thuộc quyền sở hữu của RDPR.
 2. Yêu cầu đối với tư vấn:
Để thực hiện nhiệm vụ này, đề xuất bởi một chuyên gia tư vấn chính có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông thôn, bình đẳng giới, tư pháp và có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra, nghiên cứu.
Chuyên gia tư vấn phải đáp ứng những tiêu chí cơ bản về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cụ thể như sau:
 1. Có bằng cử nhân trở lên về các chuyên ngành liên quan được đề cập trên và ít nhất 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, bình đẳng giới và tư vấn chính sách pháp luật.
 2. Có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu, điều tra và sử dụng các phương pháp thống kê.
 3. Có kỹ năng phân tích dữ liệu, tổng hợp và đưa ra khuyến nghị.
 4. Có kiến thức về các dự án phát triển cộng đồng, bình đẳng giới, chính sách pháp luật.
 5. Có kinh nghiệm sử dụng phương pháp có sự tham gia và công cụ nghiên cứu phát triển.
 6. Có kinh nghiệm làm việc với chính quyền địa phương các cấp và cộng đồng, đặc biệt với cộng đồng dân tộc thiểu số.
 1. Kế hoạch triển khai dự kiến
Thời gian Hoạt động
06/10-20/10/2023 Thông báo tuyển tư vấn và tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển tư vấn
23-24/10/2023 Xét hồ sơ tuyển chọn tư vấn và hợp đồng cho tư vấn
25-31/10/2023 Hoàn thành kế hoạch, công cụ nghiên cứu khảo sát
01/11-10/11/2023 Thu thập số liệu, khảo sát tại thực địa
11/11-20/11/2023 Xử lý số liệu, viết báo cáo, góp ý và hoàn thiện báo cáo
 1. Hồ sơ ứng tuyển:
Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng gửi Hồ sơ theo địa chỉ email: rdpr.fund@gmail.com, hoặc trực tiếp gửi các văn bản trên đến văn phòng Quỹ Phát triển Nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh, tại địa chỉ TDP Trung Trinh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, SĐT: 0232 3872465. Hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 20/10/2023.
 1.  Hồ sơ bao gồm:
- Thư ứng tuyển
- Sơ yếu lý lịch (hoặc CV) của chuyên gia (bản tiếng việt hoặc tiếng Anh).
- Đề xuất trước bản đề cương thực hiện, đề cương báo cáo và kế hoạch công việc.
- Dự toán kinh phí (bao gồm cả chi phí đi lại, ăn ở nếu có).
Ban quản lý dự án sẽ đánh giá Hồ sơ và trực tiếp liên hệ, trao đổi cụ thể với ứng viên phù hợp TOR trên.
Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos