Banner tiếng Việt
Vietnamese English

Tuyển chuyên gia tập huấn kỹ năng truyền thông và tư vấn pháp luật

Đăng lúc: Thứ ba - 03/10/2023 13:59 - Người đăng bài viết: admin
Tuyển chuyên gia tập huấn kỹ năng truyền thông và tư vấn pháp luật

Tuyển chuyên gia tập huấn kỹ năng truyền thông và tư vấn pháp luật

Ban quản lý dự án cần tuyển chuyên gia tập huấn và cán bộ hỗ trợ tập huấn kỹ năng truyền thông, tư vấn pháp luật .


TUYỂN TƯ VẤN TẬP HUẤN

 
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Nhiệm vụ tư vấn: Tập huấn kỹ năng truyền thông, tư vấn pháp luật và giám sát cho thành viên các tổ chức cộng đồng, cộng tác viên và cán bộ cơ sở.
 1. Thông tin chung
Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (gọi tắt EU JUNE) do Liên minh Châu Âu tài trợ và Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản dự án. EU JULE có hai hợp phần, bao gồm hợp phần PAGODA và hợp phần " Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF) do Oxfam tại Việt Nam quản lý.
Dự án “Tăng cường tiếp cận pháp luật và đảm bảo quyền tham gia của phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương thông qua thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Quảng Bình” do Quỹ JIFF tài trợ và Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh thực hiện từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024. Dự án hỗ trợ thúc đẩy thực thi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (LTHDCCS) có hiệu lực từ 01/7/2023 thông qua hỗ trợ nâng cao nhận thức pháp luật và tư vấn pháp lý, thúc đẩy quyền thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, tổ chức giám sát và hưởng thụ các chính sách phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương do pháp luật đảm bảo cho phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số. Dự án thực hiện hướng tới 3 mục tiêu cụ thể sau: 1) Nâng cao nhận thức pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân và các bên liên quan thực hiện dân chủ ở cơ sở; 2) Tăng cường tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý thực hiện Luật THDCCS cho cộng đồng; 3) Góp ý văn bản chính sách pháp luật triển khai thực hiện Luật THDCCS.
Hoạt động Tập huấn kỹ năng truyền thông, tư vấn pháp luật và giám sát cho các tổ chức cộng đồng, cộng tác viên và cán bộ cơ sở  nằm trong khuôn khổ kế hoạch thực hiện dự án, Ban quản lý dự án cần tuyển chuyên gia tập huấn và cán bộ hỗ trợ tập huấn để thực hiện hoạt động này.
 1. Mục tiêu của khóa tập huấn:      
Mục tiêu của hoạt động là nâng cao kỹ năng truyền thông và tư vấn pháp luật cho các tổ chức cộng đồng, cán bộ cơ sở thuộc 6 xã triển khai dự án: Trường Sơn, Trường Xuân, Vạn Ninh, Hiền Ninh, Tân Ninh, Hàm Ninh với 60 học viên tham gia, mỗi khóa có 30 học viên.
Sau khóa tập huấn:
• Các học viên hiểu và thực hành được các kỹ năng tập huấn truyền thông, tư vấn pháp luật và giám sát về thực hiện luật DCCS.
• Lập được kế hoạch và thực hiện truyền thông và thực hiện tư vấn pháp luật cho cộng đồng.
 1. Nhiệm vụ chung của tư vấn:
  • Chuẩn bị và đệ trình một bản kế hoạch tập huấn chi tiết, bao gồm: chương trình tập huấn, bài trình bày powerpoint,…Bản kế hoạch phải bao hàm tất cả các nội dung liên quan đến tập huấn, bao gồm mục tiêu, phương pháp, khung thời gian và hỗ trợ hậu cần, đề cương báo cáo kết thúc khóa học, công cụ/phương pháp đánh giá đầu vào và kết thúc khóa tập huấn
  • Hoàn thành 02 khóa tập huấn, mỗi khóa hai ngày.
  • Hoàn thành một báo cáo kết thúc tập huấn, với những nội dung theo BQLDA yêu cầu.
  • Báo cáo sau tập huấn có bao gồm tách biệt số liệu theo giới tính; các phát hiện về giới.
 2. Các kết quả cần tạo ra và bàn giao của hoạt động tư vấn:
 1. Bản kế hoạch đề cương bài giảng, tài liệu nội dung tập huấn chi tiết, công cụ đánh giá đầu khóa học và kết thúc khóa học.
 2. Báo cáo tập huấn theo cấu trúc được thỏa thuận và các phụ lục. 
 1. Các đối tác liên quan:
Tư vấn sẽ làm việc chặt chẽ với BQLDA, cán bộ dự án và các đối tác của dự án ở địa phương các cấp trong vùng dự án.
 1. Quy định về chi trả thù lao:
Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm làm việc của tư vấn và không vượt quá định mức của quỹ JIFF. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với BQLDA.
 1. Thời gian tư vấn và địa điểm:
 • Thời gian thực hiện tư vấn dự kiến: Từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023.
 • - Địa điểm làm việc: Tại Trung tâm chính trị huyện Quảng Ninh. (thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.)
 1.  Hậu cần và các vấn đề khác:
  • BQLDA là cơ quan đầu mối trong việc trao đổi thông tin với bên ngoài, với các đối tác của dự án và hỗ trợ tư vấn trong việc thu thập thông tin liên quan trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tư vấn.
  • Nghiên cứu được coi là hoàn chỉnh khi bản báo cáo cuối cùng trình Ban QLDA được thông qua.
  • Tất cả các báo cáo và tài liệu liên quan do tư vấn soạn thảo trong khuôn khổ nhiệm vụ này đều thuộc quyền sở hữu của RDPR.
 2. Yêu cầu đối với tư vấn:
Để thực hiện nhiệm vụ này, đề xuất bởi một chuyên gia tập huấn chính và một cán bộ hỗ trợ có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông thôn, bình đẳng giới, tư pháp và có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra, nghiên cứu Trong trường hợp không có một chuyên gia đảm nhiệm các nội dung tập huấn trên thì sẽ tuyển 2 chuyên gia, một thực hiện kĩ năng truyền thông và một cho nội dung tư vấn pháp luật, giám sát.
Các chuyên gia tư vấn phải đáp ứng những tiêu chí cơ bản về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cụ thể như sau:
 • Có bằng cử nhân trở lên về các chuyên ngành liên quan được đề cập trên và ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, truyền thông, bình đẳng giới và tư vấn chính sách pháp luật, tập huấn TOT.
 • Có kỹ năng thúc đẩy, tập huấn có sự tham gia, thảo luận nhóm, kỹ năng đặt câu hỏi. Có chuyên môn về phân tích số liệu định tính, định lượng và viết báo cáo.
 • Có kinh nghiệm làm việc với chính quyền địa phương các cấp và cộng đồng, đặc biệt với cộng đồng dân tộc thiểu số.
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật/hỗ trợ pháp lý và kinh nghiệm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.
 1. Kế hoạch triển khai dự kiến
Thời gian Hoạt động
03/10-18/10/2023 Thông báo tuyển tư vấn và tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển tư vấn
19/10/2023 Xét hồ sơ tuyển chọn tư vấn và hợp đồng cho tư vấn
20-22/10/2023 Hoàn thành kế hoạch, chương trình và nội dung, tài liệu tập huấn chi tiết.
23/10-27/10/2023 Thực hiện tập huấn
27/10-30/10/2023 Xử lý số liệu, viết báo cáo và hoàn thiện báo cáo nộp Ban quản lý dự án
 1. Hồ sơ ứng tuyển:
Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng gửi Hồ sơ theo địa chỉ email: rdpr.fund@gmail.com, hoặc trực tiếp gửi các văn bản trên đến văn phòng Quỹ Phát triển Nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh, tại địa chỉ TDP Trung Trinh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, SĐT: 0232 3872465. Hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 18/10/2023.
 1.  Hồ sơ bao gồm:
- Thư ứng tuyển
- Sơ yếu lý lịch (hoặc CV) của chuyên gia (bản tiếng việt).
- Đề xuất trước bản đề cương thực hiện, đề cương báo cáo và kế hoạch công việc.
- Dự toán kinh phí (bao gồm cả chi phí đi lại, ăn ở nếu có).
Ban quản lý dự án sẽ đánh giá Hồ sơ và trực tiếp liên hệ, trao đổi cụ thể với ứng viên phù hợp TOR trên.
Tác giả bài viết: BBT-RDPR
 

Kết nối cộng đồng

Videos